آمار گمرکی چین نشان داد: واردات LNG در نوامبر ۵۳ درصد در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته افزایش یافت و به ۰۶/ ۴ میلیون تن رسید. رکورد قبلی ۷۳۳/ ۳ میلیون تن بود که در دسامبر ۲۰۱۶ به ثبت رسید. واردات LNG چین از ابتدای سال میلادی جاری تاکنون ۱۳/ ۳۳ میلیون تن در مقایسه با ۱۵/ ۲۶ میلیون تن در مدت مشابه سال ۲۰۱۶ بوده است که نشان می‌دهد واردات سال ۲۰۱۷ رکورد سالانه برجای خواهد گذاشت.  کمبود گاز در دسامبر شدیدتر شد و بعضی از شهرها برای خرید مسکونی سهمیه تعیین کردند و کارخانه‌های شیمیایی در استان‌های جنوبی برای مقابله با کمبود عرضه تعطیل شده‌اند. به گفته تحلیلگران، محدودیت‌ها در زیرساخت مانند پایانه‌های دریافت‌کننده LNG و تاسیسات ذخیره‌سازی به معنای آن است که چین فضای محدودی برای افزایش بیشتر واردات LNG داشته است.