در ماه نوامبر، شرکت ملی نفت ایران و شرکت گاز پروم یادداشت تفاهمی را به امضا رساندند که راه را برای مطالعه چشم اندازهای همکاری‌ها در زمینه توسعه میادین گازی در ایران، انتقال و فروش گاز هموار می‌ساخت. یکی از این پروژه ها، پروژه انتقال گاز ایران به هند از طریق پاکستان است. در ماه دسامبر، شرکت گاز پروم، شرکت ملی نفت ایران و صندوق بازنشستگان صنعت نفت ایران یادداشت تفاهم همکاری در زمینه پروژه ایران ال ان جی به امضا رساندند. فاز نخست پروژه ایران ال ان جی در بر دارنده احداث دو خط تکنولوژیک مایع‌سازی گاز با ظرفیت ۲۵/ ۵ میلیون تن در روز است. در فاز دوم این پروژه با اضافه شدن دو خط فرآوری دیگر، ظرفیت مایع‌سازی گاز به ۲۱ میلیون تن در سال خواهد رسید. خط لوله انتقال گاز ایران به عمان قرار است ذخایر گازی ایران را به مصرف‌کنندگان عمانی و همچنین یک مجتمع ال ان جی در این کشور برساند تا از آنجا به بازارهای دیگر صادر شود.