به گزارش شرکت ملی صنایع پتروشیمی، اسماعیل قنبری درباره کاتالیست سنتز متانول که شرکت باسف آلمان (BASF) متقاضی خرید آن است، گفت: این محصول طی ۱۰ سال کار مداوم به دست آمده و کیفیت آن از محصول تولیدی باسف که گزارش کیفیت آن را از همین شرکت دریافت کرده‌ایم بالاتر است؛ بر همین اساس این شرکت سفارش ۱۸۰ تن کاتالیست سنتز متانول را داده است. قنبری با اشاره به اینکه شرکت باسف تلاش دارد دانش فنی تولید کاتالیست سنتز متانول را از ما خریداری کند و در خارج از کشور تولید کند، از آغاز مذاکرات شرکت پژوهش و فناوری پتروشیمی با لورگی آلمان برای تولید پروپیلن از متانول خبر داد.