روابط میان صادق الکبیر صادق، رئیس بانک مرکزی و فیاض سراج، رئیس دولت آشتی ملی بر سر سیاست پولی و اصلاحات مالی پرتنش بوده با این‌همه بانک مرکزی ماه گذشته اعلام کرد که برنامه اقتصادی و مالی مورد توافق قرار گرفته است. دولت آشتی ملی اعلام کرد این دیدار به‌منظور فراهم کردن مقدمات مالی ضروری برای تامین مالی شرکت ملی نفت انجام گرفت تا این شرکت بتواند تولید را بالا ببرد و وظایف و مسوولیت‌هایش در زمینه تولید، اکتشاف، پالایش و حمل نفت و محصولات نفتی را انجام دهد.  در بیانیه دولت آشتی ملی لیبی تصریح شده که افزایش تولید نفت به کاهش کسری بودجه کمک کرده و به بانک مرکزی لیبی امکان می‌دهد سیاست‌های پولی را برای مقابله با بحران نقدینگی و حمایت از دینار لیبی و تحرک بخشیدن به رشد اقتصاد کشور اجرا کند. لیبی تقریبا همه درآمدش را از تولید نفت به دست می‌آورد که طی یک سال و نیم گذشته حدود چهار برابر افزایش یافته و به حدود یک میلیون بشکه در روز رسیده است. با وجود افزایش تولید نفت، لیبی همچنان با کسری سنگینی مواجه است و شرکت ملی نفت در گذشته از این موضوع شکایت داشته که تنها بخشی از بودجه خود را دریافت می‌کند. بر اساس گزارش خبرگزاری رویترز، شهروندان لیبی با تورمی دست و پنجه نرم می‌کنند که با کاهش مستمر ارزش دینار لیبی، به بیش از ۳۰ درصد صعود کرده است.