واردات نفت هند از ایران در اکتبر در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته، ۹/ ۳۸درصد کاهش یافت و به حدود ۴۶۷ هزار بشکه در روز رسید. چین که بزرگ‌ترین‌ خریدار نفت است، در اکتبر خریدش از ایران را بر مبنای سال به سال ۵/ ۱۱ درصد کاهش داد و به حدود ۶۸۵ هزار بشکه در روز رساند. واردات نفت کره جنوبی در اکتبر نسبت به مدت مشابه سال گذشته حدود ۹۰ درصد افزایش یافت و به ۴۲۷ هزار بشکه در روز رسید. واردات نفت ایران به ژاپن در اکتبر نسبت به مدت مشابه سال گذشته حدود ۲۰ درصد کاهش یافت و به ۱۶۵ هزار بشکه در روز رسید.