سپهر سپهری مدیرعامل شرکت ملی حفاری ایران و رئیس ستاد راهبری مهار فوران چاه ۱۴۷ رگ سفید – ۲ در این باره توضیح داد: در نتیجه تلاش‌های مجدانه مهارگران سختکوش و غیرتمند شرکت ملی حفاری ایران و شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب، تجهیزات و ضایعات دکل حفاری ۹۵ فتح به نحو مناسب از کانون آتش تخلیه و دهانه چاه پاکسازی شد. وی گفت: این عملیات پیچیده و کاملا فنی و پر‌مخاطره، اساسی‌ترین گام در راستای اجرای برنامه مهار چاه به روش کشتن چاه از سطح (TOP KILL) است که پس از چند روز کار مداوم و شبانه‌روزی در زیر آتش‌سوزان و پاشش پرحجم آب تحقق یافت. سپهری افزود: با به سرانجام رسیدن این عملیات کاملا تخصصی و مستقیم شدن آتش ناشی از فوران نفت و گاز و حذف شعله‌های پیرامونی، مهار و کنترل فوران چاه وارد فاز بعدی شد. سپهری اظهار کرد: در این مرحله با بررسی وضعیت دهانه چاه و به‌کارگیری تجهیزات ویژه در عمل با آماده‌سازی ابزار سطحی، تجهیزات اسنیفر و استینگر و بهره‌گیری از پمپ‌های فشار قوی برای تزریق سیال سنگین حفاری اقدام به مهار چاه از طریق خطوط ارتباطی سیال، آخرین مرحله کار اجرا و چاه ایمن‌سازی خواهد شد. مدیرعامل و رئیس ستاد راهبری مهار فوران چاه ۱۴۷ رگ سفید – ۲ در شرکت ملی حفاری ایران گفت: همسو با اجرای این عملیات، حفر دو حلقه چاه امدادی با کاربست دستگاه‌های حفاری سنگین ۹۳ و ۹۴ فتح ناوگان شرکت نیز ادامه دارد.  چاه ۱۴۷ رگ سفید – ۲ هفتم آبان ماه گذشته در حین حفاری به‌وسیله دکل حفاری ۹۵ فتح دچار فوران گاز و آتش‌سوزی شد.