همچنین شرکت‌های مطرح جهانی مانند UOP دانمارک، Johnson Matthew انگلیس، Clarinet آلمان و Casale ایتالیا در کنار شرکت نفت و گاز سرو ایران که از سوی مرجع بین‌المللی TOGYبه‌عنوان بازیگر اصلی در تولید تامین کاتالیست برای صنایع نفت و گاز ایران معرفی می‌شود، در این نمایشگاه حضور داشتند.  در طول این کنفرانس، سخنرانی‌هایی از طرف ایران در حوزه‌های یاد شده و درخصوص بررسی شرایط عملیاتی کاتالیست‌های ایرانی ارائه شد. بیش از ۲۰۰ نفر از صنایع پتروشیمی و پالایشگاهی سطح بین‌المللی در این کنفراس حضور داشتند.  حضورشرکت نفت و گاز سرو به‌عنوان تولید کننده انواع کاتالیست که در چند سال اخیر علاوه بر رفع نیاز واردات کاتالیست ازخارج، ارزش افزوده‌های فراوانی برای مجتمع‌های مصرف‌کننده آن از جمله افزایش کیفیت عملکرد کاتالیست داشته، در کنار بزرگ‌ترین کشورهای صاحب این دانش فنی، دستاوردی ملی به شمار می‌رود.