فردین اسعدی با بیان اینکه هم‌اکنون به‌طور متوسط روزانه ۲۵ هزار بشکه از لایه‌های نفتی برداشت می‌شود و هر ۲۰ تا ۲۵ روز یک بار، در سقف ۵۵۰ هزار بشکه نفت خام از لایه‌های نفتی پارس جنوبی صادر می‌شود، اظهار کرد: برداشت روزانه صیانتی از چاه‌های لایه‌های نفتی پارس جنوبی تا پایان دی ماه در سقف ۲۵ هزار بشکه در روز باقی خواهد ماند.وی ادامه داد: سقف برداشت از لایه‌های نفتی پارس جنوبی از ابتدای بهمن‌ سال جاری، بر اساس شرایط تولیدی چاه‌ها و خروجی مدل‌های مخزنی منطبق بر تطبیق تاریخچه تعیین و اعلام خواهد شد.مجری طرح توسعه لایه‌های نفتی پارس جنوبی افزود: عملیات حفاری چاه‌های تزریقی برای تزریق ۳۰ هزار بشکه آب در روز برای تثبیت فشار مخزن و ممانعت از افت شدید توان چاه‌ها در راستای نگهداشت تولید در دستور کار قرار دارد.اسعدی درمورد آخرین میزان تولید تا تاریخ ٢٣ آبان ماه گفت: آخرین میزان تولید تجمعی نفت خام از لایه‌های نفتی پارس‌جنوبی ۴ میلیون و ٥٠٠ هزار بشکه است.