براساس این گزارش، شرکت ملی نفت ایران قراردادی در این زمینه به امضا رسانده که طبق آن، این کشتی با ظرفیت ۵۰۰‌هزار تن محصول ال.‌ان.‌جی ایران را حمل خواهد کرد و این همکاری حمل ال.‌ان.‌جی را نیز شامل می‌شود.به گفته شرکت بی.‌ام.‌آی، این طرح ۶۰۰ میلیون دلار ارزش خواهد داشت، اما مقادیر تولیدی ال. ان. جی در این طرح در مقایسه با طرح‌های مشابه در جهان چشمگیر نخواهد بود با این حال، اهداف تاکتیکی ایران را برآورده خواهد کرد.