سرپرست طرح توسعه میدان آزادگان جنوبی با اشاره به افزایش ظرفیت تولید نفت در این میدان با در مدار قرار گرفتن ۱۳ حلقه چاه تا پایان آبان ماه امسال، ادامه داد: تولید فعلی میدان بیش از ۸۰ هزار بشکه در روز است که این رقم در روزهای آینده به بیش از ۱۰۰ هزار بشکه افزایش می‎یابد.وی با بیان اینکه از ابتدای امسال تاکنون با به در مدار آمدن بیش از ۳۰ حلقه چاه، حدود ۵۰ هزار بشکه به ظرفیت تولید نفت میدان آزادگان جنوبی اضافه شده است، به ۲ مرحله افزایش تولید دیگر، یکی تا پایان آبان ماه و دیگری طی ۶ ماه آینده اشاره کرد و گفت: اگر با افت تولید در برخی چاه‎های قدیمی این میدان مواجه نمی‎شدیم، اکنون تولید بیشتری را در میدان شاهد بودیم.

دهقانی در عین حال از برنامه‎ریزی برای انجام تعمیرات به منظور جبران بخشی از افت تولید میدان خبر داد و افزود: مطالعاتی نیز درباره به‌کارگیری پمپ‎های درون‎چاهی به منظور نگهداشت تولید صورت گرفته است. وی یادآور شد: نگهداشت تولید و افزایش ضریب بازیافت که به ویژه در میدان عظیمی مثل آزادگان بسیار ضرورت دارد، از مواردی است که در مدل جدید قراردادهای نفتی دیده شده و امیدواریم با تعیین تکلیف توسعه میدان در قالب این مدل قراردادی و انتقال فناوری‎های روزآمد به صنعت نفت ایران، شاهد برداشت بیشتری از میدان باشیم. معاون شرکت متن در امور توسعه خاطرنشان کرد: زمانی که شرکت‎های خارجی به توسعه آزادگان مشغول شوند، خواهند دید که شرکت‎های ایرانی اقدامات بسیاری انجام داده‎اند؛ کما اینکه نمایندگان شرکت‎های خارجی در بازدید خود از منطقه غرب کارون به این موضوع اذعان داشتند که تاکنون کارهای خوبی در آزادگان انجام شده است.