به گفته این منبع آگاه، پیشنهاد مطرح شده، تهیه حداکثر پول ممکن به سرعت ممکن برای کاهش بدهی دولتی است. هدف مالی ایتالیا برای سال ۲۰۱۷ شامل تهیه ۴/ ۳ میلیارد یورو برای پرداخت بدهی دولتی است که به ۱۳۰ درصد تولید ناخالص داخلی بالغ می‌شود. شرکت‌های نفت و گاز نیز در سال‌های اخیر که قیمت‌ هر بشکه نفت بین ۵۵ تا ۶۰ دلار در مقایسه با بیش از ۱۰۰ دلار در سال ۲۰۱۴ بوده است، با شرایط مالی دشواری مواجه شده‌اند.در سال‌های ۲۰۱۵ و ۲۰۱۶ تحلیلگران و ناظران مالی پرسش‌های جدی درباره امکان ادامه پرداخت‌های قابل توجه به سهامداران مطرح کردند. انی نخستین شرکتی بود که سود سهام خود را در سال ۲۰۱۵ کاهش داد. شرکت BP نیز حواله سود سهام به سهامداران عرضه کرد و استات اویل نیز اقدام مشابهی را دنبال کرد. اما اوضاع تغییر کرده و غول‌های نفتی در کاهش هزینه‌ها و بهبود سلامت مالی خود پیشرفت زیادی داشته‌اند که نتایج آن مشهود است. شرکت‌های BP و استات اویل در روزهای اخیر اعلام کردند که به برنامه حواله سود سهام پایان داده و به سهامدارانشان پول نقد پرداخت خواهند کرد. شرکت BP حتی اعلام کرده که سهامی را بازخرید خواهد کرد که معادل میزان سهامی است که در زمان برنامه عرضه قبض سود سهام خود صادر کرده بود.