پیام معتمد اظهار کرد: سامانه سوخت و مشعل‌های فشار بالا و میانی پالایشگاه طرح توسعه فاز ۱۳ پارس جنوبی همزمان با ورود گاز شیرین خط لوله ششم سراسری راه‌اندازی شد. وی افزود: براساس برنامه ریزی انجام شده، با صدور مدارک RFC (آمادگی پیش راه‌اندازی)، RFSU (آمادگی راه‌اندازی) و همچنین PSSER (دستورالعمل‌های ایمنی پیش راه‌اندازی)، از طریق نرم افزار راه‌اندازی ICAPS، واحدهای ۱۲۲، ۱۳۰ و ۱۴۰ پالایشگاه فاز ۱۳ در سرویس قرار گرفت. معتمد ادامه داد: در همین باره و پیش از ورود گاز شیرین به پالایشگاه، سامانه‌های کنترل و ایمنی واحدهای یادشده نیز پس از انجام همه آزمایش‌های مرتبط و اجرای مانورهای بحران در شرایط اضطراری آزمایش شدند.معتمد اظهار کرد: با توجه به انجام همزمان عملیات حفاری، ساخت سکوها، اجرای خط لوله دریایی و بخش خشکی، سال آینده کل طرح توسعه فاز ۱۳ به بهره برداری نهایی می‌رسد.