مجید بوجار‌زاده، رئیس روابط‌عمومی و سخنگوی شرکت ملی گاز درباره قطع گاز ۱۷ نیروگاه مقیاس کوچک گفت: تا زمانی که این نیروگاه‌ها بدهی معوق خود را پرداخت نکنند، گاز آنها وصل نمی‌شود. وی افزود: این تعداد نیروگاه مدتی است که باوجود دریافت گاز مورد‌نیاز خود به‌عنوان خوراک نیروگاه، پول خرید این حجم گاز دریافتی را پرداخت نمی‌کنند، با این حال از تابستان امسال با وجود بدهی بالایی که داشته‌اند باز‌هم شرکت ملی گاز با هدف کمک به ادامه فعالیت‌های اقتصادی و صنعتی این نیروگاه‌ها، خوراک گاز آنها را تامین کرد اما هنوز اقدامی برای پرداخت بدهی‌ها انجام نشده است. سخنگوی شرکت ملی گاز ادامه داد: شرکت گاز نمی‌تواند بدون دریافت این مبالغ به روند گازرسانی به نیروگاه‌های بدهکار ادامه دهد زیرا خود شرکت ملی گاز نیز تعهداتی به دولت و ستاد هدفمندی یارانه‌ها و شرکت بهینه‌سازی مصرف سوخت دارد و باید پاسخگوی آنان باشد، محل تامین منابع مالی این تعهدها نیز از طریق دریافت مبالغ قبض‌ها تامین می‌شود، بنابراین ما مجبور به قطع گاز این نیروگاه‌ها شده‌ایم.