عراق هفته گذشته صادرات نفت از منطقه جنوبی بصره را ۲۰۰هزار بشکه در روز افزایش داده بود تا کاهش تولید از میادین کرکوک را جبران کند.عراق در نوامبر سال گذشته با بی‌میلی برای مشارکت در توافق کاهش تولید اوپک که با هدف حمایت از قیمت‌ها اجرا می‌شود، موافقت کرد. این کشور اصرار داشت که به دلیل جنگ با داعش به درآمد نفتی نیاز ندارد و نباید تولیدش را کاهش دهد.بر‌اساس گزارش رویترز، صادرات نفت از میادین جنوبی عراق در سپتامبر به۲۴‌/ ۳  میلیون در روز رسید. عراق عمده صادرات نفتش را از پایانه‌های جنوبی در خلیج فارس انجام می‌دهد.