وزارت نفت عراق با صدور بیانیه‌ای اعلام کرد خالد الفالح وجباراللعیبی در دیدار با یکدیگر از توافق دو کشور درخصوص کاهش عرضه نفت خام خبر دادند. وزیر نفت عربستان با بیان اینکه قیمت نفت در حال بهبود وثبات است، بازار جهانی نفت را شاهد این بهبود وضعیت دانست. وی در ادامه سخنان خود در مراسم افتتاح نمایشگاه بین‌المللی بغداد با تقدیر از همکاری عراق و عربستان گفت: بهترین مثال برای بیان اهمیت همکاری وهماهنگی دو کشور، رویکرد اوضاع بازار نفت به سمت بهبود وثبات است.