به گزارش روابط عمومی و تبلیغات شرکت نفت ایرانول، با استفاده از این روبات می‌توان اطلاعات روغن موتور، ضد یخ و روغن دنده مناسب هر خودروی سبک و سنگین و نیز اطلاعات فنی آنها را مشاهده کرد. در حال حاضر اکثر اطلاعات مربوط به روانکاری خودروهای سبک و سنگین موجود در داخل کشور در بانک اطلاعاتی این روبات وجود دارد. از جمله امکانات این روبات آن است که می‌توان در صورتی که خودروی جدیدی به بازار عرضه شود که اطلاعات آن در بانک اطلاعاتی این روبات وجود نداشته باشد، از کاربر درخواست می‌شود که اطلاعات مربوط به خودرو را ارسال و مشخصات روغن موتور مناسب آن را مشاهده کند.