شهریار آقایی، مدیر برنامه‌ریزی شرکت نفت مناطق مرکزی ایران درباره فرصت‌های سرمایه‌گذاری در طرح‌های این شرکت اظهار کرد: فرصت‌های سرمایه‌گذاری شامل احداث ایستگاه‌های تقویت فشار گاز میدان‌های کنگان، هما، وراوی، نار و سرخون است. همچنین توسعه میدان‌های گازی هالگان، سفیدزاخور، سفیدباغون، دی، آغار، مدار، پازن، خارتنگ، تابناک و گردان در ردیف توسعه میدان‌های گازی قرار دارد. وی درباره توسعه میدان‌های نفتی افزود: میدان‌های نفتی آبان، پایدار، پایدار غرب، دانان، چشمه خوش، دالپری، نفت شهر، سومار، دهلران و خیام شامل برنامه توسعه‌ای می‌شود. آقایی در رابطه با طرح‌ها و پروژه‌های در دست اقدام این مدیریت تصریح کرد: در این مدیریت، بودجه ریزی، کنترل تعداد ١١طرح، ٨١ پروژه و ١٥٧٤ زیر پروژه به‌طور مستمر در حال انجام است. هم اکنون حدود ۲۵۰ پروژه در حال اجراست که ۲۰۰ مورد آن در بخش مدیریت مهندسی و ساختمان و ۵۰ پروژه در شرکت‌های تابعه را شامل می‌شود. مدیر برنامه‌ریزی شرکت نفت مناطق مرکزی ایران در رابطه با پروژه‌های عمده در دست اجرای این شرکت خاطرنشان کرد: طراحی، ساخت و نصب واحدهای فرآورشی بخش گاز پالایشگاه فراشبند با هدف فرآورش روزانه ۲۰ میلیون متر مکعب گاز از میدان آغار با حدود ۳۰ درصد پیشرفت در حال اجراست. همچنین طرح جمع آوری و تزریق گاز همراه میدان سروستان و سعادت‌آباد در مراحل پایانی آن قرار دارد.