به گفته وی، شاخص مشعل‌سوزی به‌عنوان یکی از شاخص‌های استراتژیک مجتمع برای پایش نرخ گازهای ارسالی به فلر است که در مجتمع گاز پارس جنوبی با شاخص‌های جهانی مورد قیاس قرار می‌گیرد. به گفته نجومی، در بحث کاهش انتشار گاز گلخانه‌ای CO۲، انتشار گاز دی‌اکسید کربن پالایشگاه‌های اول تا پنجم در سال ۱۳۹۵ نسبت به سال ۱۳۹۳ به میزان ۴۶ درصد کاهش یافته است. وی با بیان اینکه بهبود واحدهای بازیابی گوگرد از دیگر اهداف محیط زیستی مجتمع است، افزود: این کار منجر به کاهش انتشار اکسید گوگرد به محیط شده است، به نحوی که میزان انتشار گاز دی‌اکسید گوگرد (SO۲) مجتمع پالایشگاه اول تا پنجم در سال ۹۵ نسبت به سال ۹۳ به میزان ۴/ ۲۱ درصد کاهش یافته است.