تلاش برای دریافت درآمدهای نفتی اقلیم کردستان، یکی از راهبردهای کلیدی العبادی در واکنش به همه‌پرسی استقلال این منطقه است. نخست‌وزیر عراق اعلام کرد: کنترل دولت مرکزی بر درآمدهای نفتی برای پرداخت حقوق کارکنان بخش عمومی اقلیم کردستان، کامل است. پیش از این العبادی اعلام کرده بود: دولت ترکیه پذیرفته است در زمینه صادرات نفت اقلیم کردستان، تنها با دولت مرکزی عراق معامله کند. دولت مرکزی عراق همچنین پروازهای بین‌المللی مستقیم به اقلیم کردستان را ممنوع کرده است.