وی در ادامه افزود: دلیل اصلی کندی روند کاهش ذخایر در سال آینده، افزایش تولید غیراوپک به خصوص تولیدکنندگان شیل در آمریکا است که آژانس انتظار دارد تولید این کشور ۱/ ۱ میلیون بشکه در روز افزایش پیدا کند.  ابهام پیرامون واردات نفت خام چین، این وضعیت را تشدید می‌کند. نبود آمار دقیق از ذخایر در چین، امکان برآورد تقاضای آتی را دشوار می‌کند اما ابعاد واردات این کشور در سال جاری نشان می‌دهد که چین ذخایر تجاری و استراتژیک بالایی دارد که تا حدودی کاهش ذخایر نقاط دیگر را جبران می‌کند. آژانس بین‌المللی انرژی برآورد کرده که امسال به‌طور متوسط ۹۰۰ هزار بشکه در روز برداشت از ذخایر صورت گرفته که عمده آن در سه ماه دوم روی داده است. این آژانس در آخرین گزارش ماهانه اعلام کرده بود که ذخایر تجاری OECD در جولای تغییری نکرده و ۰۱۶/ ۳ میلیارد بشکه مانده اما ۱۹۰ میلیون بشکه بالای متوسط پنج ساله است.