شانا: مدیر اکتشاف شرکت ملی نفت ایران از کشف ٣٠ میلیارد بشکه ذخایر درجای هیدروکربور مایع و ١٢٨ تریلیون فوت مکعب ذخایر گاز درجا از ابتدای برنامه پنجم توسعه تاکنون خبر داد. سیدصالح هندی روز گذشته در یک نشست خبری با بیان این مطلب افزود: طی این مدت ١١ میدان گازی و ٢ مخزن گازی جدید و ١٠ میدان نفتی و ٢ مخزن نفتی جدید کشف شده و با حفر چاه‌های تحدیدی در برخی میادین قدیمی نیز به مجموع ذخایر درجای نفت و گاز کشور افزوده شده است. وی ادامه داد: اکتشاف ٣٠ میلیارد بشکه ذخایر نفت درجا و ٧٠ تریلیون فوت مکعب ذخایر گاز درجا نیز در برنامه ششم توسعه هدف‌گذاری شده است.

مدیر اکتشاف شرکت ملی نفت ایران به زنجیره ارزش فعالیت‌های بالادست صنعت نفت و نقش برجسته اکتشاف در این زنجیره اشاره کرد و گفت: اکتشاف، اولین گام در مسیر فعالیت‌های بالادستی به شمار می‌رود و این مرحله از کار تحت هیچ شرایطی قابل حذف شدن نیست. وی اضافه کرد: ماهیت فعالیت‌های اکتشافی به گونه‌ای است که زمانبر بوده و ثمربخشی آن در فضایی باثبات و آرام ممکن می‌شود؛ اما متاسفانه در سال‌های گذشته به دلیل فراز و نشیب‌های زیاد صنعت نفت، حوزه اکتشاف آسیب دیده است. هندی، ضریب موفقیت چاه‌های اکتشافی (تعداد چاه‎های موفق نسبت به تعداد چاه‎های حفر شده) را در ایران ٦٠درصد عنوان کرد و گفت: به عبارت دیگر، از هر سه حلقه چاهی که در کشورمان حفر می‌شود، ٢ حلقه چاه به نتیجه می‌رسد و شواهد وجود نفت و گاز رویت می‌شود. این در حالی است که با وجود رشد و توسعه فناوری در جهان، ضریب موفقیت چاه‌های اکتشافی در دنیا به‌طور متوسط ٣٠ درصد است.

وی این نکته را یادآور شد که البته به هدف رسیدن یک حلقه چاه لزوما به معنای اقتصادی بودن برداشت از مخزن نیست. هندی، ضریب جایگزینی را به‌عنوان شاخص مناسب‌تری برای بررسی میزان موفقیت فعالیت‌های اکتشافی مورد اشاره قرار داد و گفت: این شاخص نشان می‌دهد که اکتشافات جدید تا چه حد می‌تواند جایگزین نفت و گاز استحصال شده کشور در یک بازه زمانی خاص باشد؛ بنابراین عددی که در این زمینه مدنظر قرار می‌گیرد میزان ذخایر هیدروکربور قابل برداشت است و نه ذخایر درجا. به گفته وی، بر‌اساس این شاخص، اکتشافات صورت گرفته در بخش نفت در برنامه پنجم توسعه معادل ٨٠ درصد مجموع میزان نفتی است که در این مدت برداشت شده است؛ همچنین معادل ١٩٠ درصد گاز برداشت شده طی این سال ها، اکتشافات گازی جدید در کشور ثبت شده است. هندی این ارقام را قابل قبول عنوان کرد و گفت: این عددها ٢ پیام دارند؛ یکی اینکه در آینده شانس‌های اکتشافی گاز در کشور بیش از نفت است و دیگر اینکه اندازه میادین کشف شده در سال‌های اخیر نشان می‌دهد باید با اکتشاف میدان‌های بزرگی مثل یادآوران، آزادگان یا پارس جنوبی خداحافظی کنیم و انتظار کشف میادینی با این وسعت را نداشته باشیم؛ کمااینکه در دنیا هم همین روال حاکم است.