در حال حاضر قیمت نفت در محدوده 76 دلار در حال معامله است و انتظار داریم در مرحله اول، تا محدوده‌ 70 دلار و در فاز دوم تا محدوده‌ 86 دلار و 50 سنت افزایش پیدا کند. البته محدوده 67 دلار می‌تواند مانع رسیدن نفت به سقف قبلی یعنی 70 دلار شود. اگر طلای سیاه بتواند از 70 دلار به سمت بالا عبور کند، مناطق 77 دلار و 80 دلار به عنوان سطوح مقاومتی می‌توانند مانع صعود بیشتر قیمت شوند.  محدوده‌های فعلی از نظر بسیاری از تحلیلگران مهم ارزیابی می‌شوند و در صورتی که نفت نتواند از محدوده سقف قبلی عبور کند، ممکن است تغییر جهت داده و مسیر کاهشی را در پیش بگیرد. در این سناریو ممکن است در مرحله اول نفت تا محدوده‌های 60 دلار کاهش یابد که البته سطح حمایتی 63 دلار می‌تواند مانع رسیدن قیمت به این منطقه شود.

بررسی محدوده‌های قیمتی بااهمیت

در صورت افزایش قیمت نفت، اولین محدوده‌ای که می‌تواند مانع از افزایش بیشتر قیمت‌ها شود، محدوده 70 دلار است. شکسته شدن این محدوده به سمت بالا امید‌ها را نسبت به ادامه روند صعودی بیشتر می‌کند. این محدوده برای تحلیلگران محافظه‌کار اهمیت دارد. در صورت افزایش بیشتر قیمت‌ها، مهم‌ترین منطقه‌ای که می‌تواند مانع از افزایش بیشتر قیمت‌ها شود، محدوده 80 دلار است.

در صورت کاهش قیمت‌ها، اولین منطقه‌ای که می‌تواند مانع از کاهش بیشتر قیمت‌ها شود، محدوده 65 دلار است. شکسته شدن این محدوده حمایتی به سمت پایین خصوصا با حجم زیاد نشانه نزولی است و ترس از احتمال تشکیل روند نزولی را برای سرمایه‌گذاران افزایش می‌دهد. این محدوده برای تحلیلگران محافظه‌کار از اهمیت خاصی برخوردار است. در صورت کاهش بیشتر قیمت‌ها مهم‌ترین منطقه‌ای که می‌تواند مشکلاتی برای کاهش بیشتر قیمت‌ها ایجاد کند، محدوده 60 دلار است.

این مطلب برایم مفید است
2 نفر این پست را پسندیده اند