بنابراین در حال حاضر احتمال کاهش قیمت بیش از افزایش آن است. این حرکت نزولی می‌تواند تا محدوده‌های ۳۸۰ دلار ادامه پیدا کند، البته در این مسیر محدوده حمایتی ۴۱۵ دلار و ۴۰۰ دلار قرار دارند که توانایی جلوگیری از ادامه ریزش‌ها را دارند. در هفته‌های آینده ممکن است شکر محدوده ۳۸۰ دلار را نیز به سمت پایین قطع کند و حتی ریزش قیمت تا منطقه ۳۴۵ دلار ادامه پیدا کند. در صورتی که یکی از مناطق حمایتی از ادامه ریزش‌ها جلوگیری کند ممکن است شکر دوباره به روند صعودی بازگردد. احتمال اینکه این موضوع اتفاق بیفتد کم است و باید توجه داشت در مسیر افزایشی، شکر با مقاومت‌های بسیار قدرتمندی مثل ۴۳۸ دلار، ۴۷۵ دلار و محدوده ۵۰۰ دلار درگیر خواهد بود.

در صورت کاهش قیمت‌ها، اولین منطقه‌ای که می‌تواند مانع از کاهش بیشتر قیمت‌ها شود، محدوده ۴۱۵ دلار است. شکسته شدن این محدوده به سمت پایین نشانه نزولی است و احتمال ادامه مسیر در سناریوی کاهش قیمت را بالا می‌برد. این محدوده برای تحلیلگران محافظه‌کار از اهمیت خاصی برخوردار است. به نظر می‌رسد بعد از این محدوده، مهم‌ترین منطقه‌ای که می‌تواند از کاهش بیشتر قیمت‌ها جلوگیری کند، محدوده ۴۰۰ دلار است. شکسته شدن این محدوده  به سمت پایین خصوصا با حجم زیاد نشانه نزولی است و ترس‌ها را نسبت به ادامه روند نزولی در کوتاه‌مدت و تشکیل یک روند نزولی میان‌مدت یا حتی بلند‌مدت افزایش می‌دهد. این محدوده برای تحلیلگران محافظه‌کار از اهمیت خاصی برخوردار است. خط روند نزولی تشکیل شده در کوتاه‌مدت با شیب مناسبی است، بنابراین در صورت افزایش قیمت‌ها می‌تواند نقش مقاومتی قدرتمندی داشته باشد. از طرفی روند صعودی بلند‌مدت به تازگی شکسته شده و آن هم می‌تواند به عنوان یک مقاومت قدرتمند مانع افزایش قیمت‌ها شود. در صورت افزایش قیمت در کوتاه‌مدت، اولین منطقه‌ای که می‌تواند مانع افزایش بیشتر قیمت‌ها شود، محدوده ۴۴۰ دلار است. شکسته شدن این محدوده به سمت بالا خصوصا‌ با حجم زیاد نشانه صعودی  خواهد بود و امید‌ها را نسبت به احتمال افزایش بیشتر قیمت‌ها بالا می‌برد. این محدوده برای تحلیلگران محافظه‌کار از اهمیت خاصی برخوردار است. قیمت برای عبور از  این محدوده به سمت بالا با مشکلات‌ فراوانی مواجه خواهد شد. بعد از این محدوده مهم‌ترین منطقه‌ای که می‌تواند از افزایش بیشتر قیمت‌ها جلوگیری کند، محدوده ۴۷۵ دلار است.

 

این مطلب برایم مفید است
1 نفر این پست را پسندیده اند