اگر چه احتمال افزایش قیمت‌ها بیش از کاهش قیمت‌ها است، ولی با توجه به حضور در نزدیکی منطقه اشباع خرید که بعد از چند روز متوالی افزایش قیمت‌ها در آن قرار می‌گیریم، ممکن است قیمت نتواند از سطوح فعلی بالاتر برود. بنابراین احتمال دارد، نفت حرکت اصلاحی تا محدوده ۶۵ دلار داشته باشد. اگر منطقه حمایتی ۶۷ دلار و بعد از آن خط روند صعودی بلندمدت، نتوانند از کاهش بیشتر قیمت‌ها جلوگیری کنند، ممکن است نفت در مرحله اول تا محدوده ۶۰ دلار و بعد از آن تا ۵۵ دلار یا حتی۵۰ دلار کاهش داشته باشد.

در صورت ادامه روند صعودی نفت، اولین محدوده‌ای که می‌تواند مانع از افزایش بیشتر قیمت‌ها شود، محدوده ۷۲ است. شکسته شدن این محدوده به سمت بالا امید‌ها را نسبت به ادامه روند صعودی بیشتر می‌کند. این محدوده برای تحلیلگران محافظه کار اهمیت دارد. در صورت افزایش بیشتر قیمت‌ها، مهم‌ترین منطقه‌ای که می‌تواند مانع از افزایش بیشتر قیمت‌ها شود، محدوده ۷۷ دلار است.  اگر قیمت‌ها کاهش داشته باشند، محدوده خط روند صعودی به عنوان حمایت می‌تواند مانع بزرگی برای شروع فاز اصلاحی در نفت باشد. شکسته شدن این محدوده نشانه نزولی نیست، ولی می‌تواند یکی از علامت‌های آغاز اصلاح قیمتی یا زمانی باشد. در صورت کاهش قیمت‌ها، اولین منطقه‌ای که می‌تواند مانع از کاهش بیشتر قیمت‌ها شود، محدوده ۶۷ دلار است. شکسته شدن این محدوده حمایتی به سمت پایین خصوصا با حجم زیاد نشانه نزولی است و ترس از احتمال تشکیل روند نزولی را برای سرمایه‌گذاران افزایش می‌دهد. این محدوده برای تحلیلگران محافظه‌کار از اهمیت خاصی برخوردار است. در صورت کاهش بیشتر قیمت‌ها مهم‌ترین منطقه‌ای که می‌تواند مشکلاتی برای کاهش بیشتر قیمت‌ها ایجاد کند، محدوده ۶۳ دلار است. شکسته شدن این محدوده به سمت پایین خصوصا با حجم زیاد نشانه نزولی خواهد بود و احتمال ادامه کاهش قیمت‌ها را زیاد می‌کند. این محدوده حمایتی برای تحلیلگران محافظه‌کار از اهمیت خاصی برخوردار است.

 

این مطلب برایم مفید است
1 نفر این پست را پسندیده اند