درصورتی‌که این محدوده نتواند عرضه‌های سنگین را تحمل کند و به سمت پایین شکسته شود، انتظار داریم کاهش قیمت تا محدوده‌های ۲هزار و ۴۵۰واحد ادامه پیدا کند. در این مسیر سه محدوده حمایتی بسیار مهم یعنی ۲هزار و ۷۰۰دلار، ۲هزار و ۶۲۵دلار و ۲هزار و ۵۵۰دلار قرار دارند که هر کدام به نوبه خود می‌توانند نقطه پایان کاهش قیمت‌ها باشند. هنوز روند صعودی در نمودار فلز روی پا برجا است و کماکان احتمال افزایش قیمت‌ها تا محدوده‌های ۲هزار و ۹۰۰دلار و پس از آن تا ۳هزار و ۲۰۰دلار وجود دارد. در سناریوی افزایشی دو سطح ۳هزار دلار و ۳هزار و ۱۰۰دلار به‌عنوان سطوح مقاومتی می‌توانند از رسیدن فلز روی به منطقه ۳هزار و ۲۰۰دلار جلوگیری کنند.

بررسی سطوح مهم قیمتی

در صورت کاهش قیمت‌ها، اولین منطقه‌ای که می‌تواند مانع کاهش بیشتر قیمت‌ها شود، محدوده ۲هزار و ۷۰۰دلار است. شکسته شدن این محدوده به سمت پایین نشانه نزولی است. بعد از این محدوده، مهم‌ترین منطقه‌ای که می‌تواند از کاهش بیشتر قیمت‌ها جلوگیری کند، محدوده ۲هزار و ۵۵۰دلار است.

اگر قیمت‌ها کاهش یابد، محدوده خط روند صعودی می‌تواند نقش حمایتی خوبی داشته باشد. اگر این خط به سمت پایین شکسته شود، احتمالا با یک دوره رکود بازار مواجه خواهیم شد که می‌تواند شامل اصلاح یا ریزش قیمتی باشد. این دوره از نظر زمانی بسیار فرسایشی خواهد بود.

در صورت افزایش قیمت‌ها، اولین منطقه‌ای که می‌تواند مانع از افزایش بیشتر قیمت‌ها شود، محدوده ۲هزار و ۹۰۰دلار است. شکسته شدن این محدوده به سمت بالا خصوصا با حجم زیاد نشانه صعودی است و امید‌ها را نسبت به احتمال افزایش بیشتر قیمت‌ها بالا می‌برد.

 

این مطلب برایم مفید است
2 نفر این پست را پسندیده اند