با توجه به حضور در محدوده مهم قیمتی ۲۰۰ تا ۲۱۰ دلار و همچنین حضور قیمت گندم در نزدیکی منطقه اشباع‌فروش که بعد از چند روز افزایش قیمت تقریبا متوالی به آن می‌رسیم، احتمال رخداد سناریوی اصلاح قیمت نیز وجود دارد. در این سناریو علاوه بر محدوده خط روند صعودی میان‌مدت، منطقه ۲۰۰ دلار نیز می‌تواند مانع شروع فاز اصلاح قیمت‌ها شود. اگر محدوده ۲۰۰ دلار به سمت پایین شکسته شود، سناریوی اصلاح قیمتی می‌تواند تا محدوده ۱۸۸ دلار نیز ادامه پیدا کند که سطح حمایتی ۱۹۳ دلار می‌تواند مانع تکمیل اصلاح قیمت‌ها شود. در صورت شکسته‌شدن خط روند صعودی بلند‌مدت، احتمال تغییر فاز به ریزش قیمتی بسیار زیاد است.

بررسی محدوده‌های قیمتی مهم

در صورت ادامه روند صعودی، اولین منطقه‌ای که می‌تواند مانع افزایش بیشتر قیمت‌ها شود، محدوده ۲۱۵‌دلار است. شکسته‌شدن این محدوده به سمت بالا خصوصا با حجم زیاد نشانه ادامه روند صعودی است. این محدوده برای تحلیلگران محافظه‌کار از اهمیت خاصی برخوردار است. در صورت افزایش بیشتر قیمت‌ها، مهم‌ترین منطقه‌ای که می‌تواند مانع از افزایش بیشتر قیمت‌ها شود، محدوده ۲۰۵‌دلار است. شکسته‌شدن این محدوده قیمتی به سمت بالا، امید‌ها را برای ادامه روند صعودی و رسیدن به هدف ۲۲۵ دلار افزایش می‌دهد. این محدوده برای تحلیلگران محافظه‌کار از اهمیت خاصی برخوردار است.

در صورت کاهش قیمت گندم، محدوده‌های خط روند صعودی میان‌مدت و خط روند صعودی بلند‌مدت، می‌توانند نقش حمایتی مناسبی داشته باشند. شکسته‌شدن خط روند صعودی میان‌مدت به سمت پایین نشانه نزولی نیست ولی احتمال وقوع سناریوی اصلاح قیمت‌ها را بالا می‌برد اما شکسته‌شدن خط روند صعودی بلند‌مدت به سمت پایین نشانه نزولی است و ترس‌ها را نسبت به‌وقوع سناریوی ریزش قیمت گندم دو‌چندان می‌کند.

در صورت کاهش قیمت‌ها، اولین منطقه‌ای که بعد از خط رو به روند صعودی می‌تواند مانع از کاهش بیشتر قیمت‌ها شود، محدوده ۲۰۰ دلار است. شکسته شدن این محدوده حمایتی به سمت پایین، ترس‌ها را برای شروع اصلاح قیمت‌ها بالا می‌برد. این ناحیه برای تحلیلگران محافظه‌کار از اهمیت خاصی برخوردار است. در صورت ادامه کاهش قیمت‌ها و بعد از شکسته‌شدن خط روند صعودی میان‌مدت به سمت پایین، مهم‌ترین منطقه‌ای که می‌تواند مانع از کاهش بیشتر قیمت‌ها شود، محدوده ۲۱۵ دلار است. شکسته شدن این محدوده به سمت پایین خصوصا با حجم زیاد نشانه خوبی نیست و ترس‌ها را برای تشکیل یک روند نزولی ادامه‌دار افزایش می‌دهد. این محدوده برای تحلیلگران محافظه‌کار از اهمیت خاصی برخوردار است.

 

این مطلب برایم مفید است
0 نفر این پست را پسندیده اند