مهم‌ترین اتفاق هفته‌های اخیر شکسته شدن روند صعودی میان‌مدت و بلند‌مدت به سمت پایین بود که یکی از بزرگ‌ترین نشانه‌های آغاز ریزش است. در صورتی که فلز آلومینیوم سناریوی کاهش قیمت‌ها را در پیش بگیرد، در مرحله اول این کاهش قیمت، می‌تواند تا محدوده ۱.۸۶۰ دلار ادامه داشته باشد. سطح ۱.۹۲۵دلار، به‌عنوان سطوح حمایتی می‌تواند مانع تکمیل مرحله اول ریزش قیمت‌ها شود. در فاز دوم ریزش انتظار داریم قیمت این فلز تا محدوده‌های ۱.۷۰۰ دلار پایین بیاید که البته مناطق حمایتی ۱.۸۶۰ و ۱.۷۹۵ دلار می‌توانند از رسیدن قیمت به این محدوده جلوگیری کنند. با توجه به اینکه هنوز شکسته شدن خط روند صعودی به‌طور کامل تایید نشده، می‌توان سناریوی افزایشی هم برای قیمت فلز آلومینیوم در نظر داشت. احتمال اتفاق افتادن این سناریو از از سناریوی کاهشی کمتر به نظر می‌رسد. به هر ترتیب در مرحله اول افزایش قیمت این فلز به دنبال رسیدن به محدوده سقف قبلی یعنی محدوده ۲ هزار و ۱۰۰ دلار است. مسیر افزایش قیمت‌ها کمی دشوار به نظر می‌رسد و دو منطقه مقاومتی ۲ هزار و ۵۰ دلار و۲ هزار و ۱۰۰ دلار، می‌توانند باعث عدم تکمیل این مرحله شوند.

بررسی محدوده‌های مهم قیمتی

در صورت ادامه افزایش قیمت‌ها، اولین محدوده‌ای که می‌تواند مانع از افزایش بیشتر قیمت‌ها شود، محدوده ۲.۰۵۰ دلار است. شکسته شدن این محدوده به سمت بالا امید‌ها را نسبت به ادامه روند صعودی بیشتر می‌کند. در صورت افزایش بیشتر قیمت‌ها، مهم‌ترین منطقه‌ای که می‌تواند مانع از افزایش بیشتر قیمت‌ها شود، محدوده ۲،۱۰۰ دلار است.

قیمت برای عبور از این محدوده به سمت بالا با مشکلات فراوانی مواجه خواهد شد. در صورت افزایش قیمت آلومینیوم، محدوده خط روند صعودی بلند‌مدت شکسته شده می‌تواند مانع افزایش قیمت‌ها شود. محدوده خط روند صعودی بلند‌مدت، سطح حمایتی بسیار قدرتمندی بود که با شکسته شدن رو به پایین به مقاومت تبدیل شد. در صورت کاهش قیمت آلومینیوم، اولین محدوده‌ای که می‌تواند مانع از افزایش بیشتر قیمت‌ها شود، محدوده ۱.۹۲۵ دلار است. این منطقه به‌عنوان حمایت تغییر نقش داد و به نظر می‌رسد قیمت برای عبور از این محدوده به سمت پایین با مشکلات فراوانی مواجه خواهد شد. در صورت شکسته شدن روند صعودی، مهم‌ترین منطقه‌ای که می‌تواند مانع از کاهش بیشتر قیمت‌ها شود، محدوده ۱.۸۶۰ دلار است. شکسته شدن این محدوده به سمت پایین، امید‌ها را برای ادامه روند صعودی کاهش می‌دهد.

 

این مطلب برایم مفید است
3 نفر این پست را پسندیده اند