با توجه به حضور در محدوده مهم قیمتی ۲۰۰ تا ۲۱۰ دلار و همچنین حضور قیمت گندم در نزدیکی منطقه اشباع فروش که بعد از چند روز افزایش قیمت تقریبا متوالی به آن می‌رسیم، احتمال رخداد سناریوی اصلاح قیمت نیز وجود دارد. در این سناریو علاوه بر محدوده خط روند صعودی میان مدت، منطقه ۲۰۰ دلار نیز می‌تواند مانع شروع فاز اصلاح قیمت‌ها شود. اگر محدوده ۲۰۰ دلار به سمت پایین شکسته شود، سناریوی اصلاح قیمتی می‌تواند تا محدوده ۱۸۸ دلار نیز ادامه پیدا کند که سطح حمایتی ۱۹۳ دلار می‌تواند مانع تکمیل اصلاح قیمت‌ها شود. در صورت شکسته شدن خط روند صعودی بلند مدت، احتمال تغییر فاز به ریزش قیمتی بسیار زیاد است.

بررسی محدوده‌های قیمتی مهم

در صورت ادامه روند صعودی، اولین منطقه‌ای که می‌تواند مانع افزایش بیشتر قیمت‌ها شود، محدوده ۲۱۵ دلار است. شکسته شدن این محدوده به سمت بالا خصوصا با حجم زیاد نشانه ادامه روند صعودی است. این محدوده برای تحلیلگران محافظه‌کار از اهمیت خاصی برخوردار است. در صورت افزایش بیشتر قیمت‌ها، مهم‌ترین منطقه‌ای که می‌تواند مانع افزایش بیشتر قیمت‌ها شود، محدوده ۲۰۵ دلاراست. در صورت کاهش قیمت گندم، محدوده‌های خط روند صعودی میان مدت و خط روند صعودی بلند مدت، می‌توانند نقش حمایتی مناسبی داشته باشد. شکسته شدن خط روند صعودی میان مدت به سمت پایین نشانه نزولی نیست ولی احتمال وقوع سناریوی اصلاح قیمت‌ها را بالا می‌برد، اما شکسته شدن خط روند صعودی بلند مدت به سمت پایین نشانه نزولی است و ترس‌ها را نسبت به وقوع سناریوی ریزش قیمت گندم دو چندان می‌کند.

در صورت کاهش قیمت ها، اولین منطقه‌ای که بعد از خط روند صعودی می‌تواند مانع از کاهش بیشتر قیمت‌ها شود، محدوده ۲۰۵ دلار است. شکسته شدن این محدوده حمایتی به سمت پایین، ترس‌ها را برای شروع اصلاح قیمت‌ها بالا می‌برد. در صورت ادامه کاهش قیمت‌ها و بعد از شکسته شدن خط روند صعودی میان‌مدت به سمت پایین، مهمترین منطقه‌ای که می‌تواند مانع از کاهش بیشتر قیمت‌ها شود، محدوده ۲۰۰ دلار است.

 

این مطلب برایم مفید است
4 نفر این پست را پسندیده اند