در صورتی که قیمت گوشت گاو به هر دلیلی از جمله واکنش به سطوح مقاومتی یا واکنش به خط روند نزولی بلند مدت شکسته شده، محدوده خط روند صعودی کوتاه مدت را به سمت پایین قطع کند، ممکن است تا محدوده ۱۰۷ دلار یا حتی ۱۰۰ دلار در قالب اصلاح قیمتی پایین بیاید. در این مسیر محدوده‌های ۱۰۹ دلار و ۵۰‌سنت و ۱۰۳ دلار به‌عنوان سطوح حمایتی می‌توانند از کاهش بیشتر قیمت‌ها جلوگیری کنند. در صورت عبور قیمت از محدوده ۱۰۰ دلار به سمت پایین احتمالا وارد فاز ریزش قیمت‌ها شده‌ایم. در حال حاضر احتمال اتفاق افتادن سناریوی افزایش قیمت از سناریوی کاهش قیمت بسیار کم است.

در صورت ادامه افزایش قیمت ها، اولین منطقه‌ای که می‌تواند مانع از افزایش بیشتر قیمت‌ها شود، محدوده ۱۱۸ دلار است. مهم‌ترین منطقه‌ای که می‌تواند از افزایش بیشتر قیمت‌ها جلوگیری کند، محدوده ۱۲۲ دلار است.

در صورت کاهش قیمت گوشت گاو، اولین منطقه‌ای که می‌تواند مانع از کاهش بیشتر قیمت‌ها شود، محدوده ۱۱۲ دلار و ۵۰ سنت است. در صورت ادامه کاهش قیمت‌ها، مهم‌ترین منطقه‌ای که می‌تواند مانع از کاهش بیشتر قیمت‌ها شود، محدوده ۱۰۷ دلار است.

در صورت افزایش قیمت‌ها، محدوده خط روند صعودی بلندمدت شکسته شده، می‌تواند نقش مقاومتی قدرتمندی داشته باشند. همچنین خط روند صعودی کوتاه مدت هم می‌تواند نقش حمایتی خوبی داشته باشد. شکسته شدن محدوده خط روند صعودی کوتاه‌مدت به سمت پایین می‌تواند نشانه آغاز اصلاح قیمت‌ها است.

Untitled-1

این مطلب برایم مفید است
3 نفر این پست را پسندیده اند