محدوده‌های مقاومتی ۲۰۰ دلار، ۲۰۵ دلار و ۲۱۵ دلار به‌عنوان محدوده‌های مقاومتی مهم می‌توانند مانع افزایش بیشتر قیمت‌ها شوند. اگرچه احتمال وقوع سناریوی افزایش قیمت گندم بیش از احتمال کاهش قیمت آن است ولی با توجه به حضور در محدوده مهم قیمتی ۱۹۵ تا ۲۰۰ دلار و همچنین حضور قیمت گندم در نزدیکی منطقه اشباع فروش که بعد از چند روز افزایش قیمت تقریبا متوالی به آن می‌رسیم، احتمال رخداد سناریوی اصلاح قیمت نیز وجود دارد. در این سناریو علاوه بر محدوده‌های خط روند صعودی کوتاه مدت و میان‌مدت، سطوح حمایتی ۱۸۸ دلار، ۱۸۵دلار و ۱۸۰ دلار، می‌توانند مانع کاهش بیشتر قیمت‌ها شوند. در سناریویی که احتمال اتفاق افتادن آن از دیگر سناریو‌ها بسیار کمتر است، محدوده خط روند صعودی میان مدت به سمت پایین شکسته و گندم هدف ۱۷۰ دلار را در پیش می‌گیرد. در این مسیر سطح قیمتی ۱۷۵ دلار به‌عنوان سطح حمایتی مهم شناخته می‌شوند.

بررسی محدوده‌های قیمتی مهم

در صورت ادامه روند صعودی، اولین منطقه‌ای که می‌تواند مانع افزایش بیشتر قیمت‌ها شود، محدوده ۲۰۰ دلار است. شکسته شدن این محدوده به سمت بالا خصوصا با حجم زیاد نشانه ادامه روند صعودی است. در صورت افزایش بیشتر قیمت‌ها، مهم‌ترین منطقه‌ای که می‌تواند مانع افزایش بیشتر قیمت‌ها شود، محدوده ۲۰۵ دلاراست.در صورت کاهش قیمت گندم، محدوده‌های خط روند صعودی کوتاه‌مدت و خط روند صعودی میان مدت، می‌توانند نقش حمایتی مناسبی داشته باشند.

در صورت کاهش قیمت ها، اولین منطقه‌ای که بعد از خط روند صعودی می‌تواند مانع از کاهش بیشتر قیمت‌ها شود، محدوده ۱۹۳ دلار است. در صورت ادامه کاهش قیمت‌ها و بعد از شکسته شدن خط روند صعودی کوتاه مدت به سمت پایین، مهم‌ترین منطقه‌ای که می‌تواند مانع از کاهش بیشتر قیمت‌ها شود، محدوده ۱۸۵ دلار است.

 

این مطلب برایم مفید است
7 نفر این پست را پسندیده اند