در صورت عبور قیمت از محدوده ۴۶ دلار و ۵۰ سنت به سمت بالا، احتمال لمس محدوده ۶۰ دلار به‌صورت هیجانی نیز وجود دارد، که دو محدوده ۵۰ دلار و ۵۴ دلار می‌توانند مانع رسیدن قیمت نفت برنت به هدف قیمتی مذکور شوند. در حال حاضر قیمت نفت در ناحیه بسیار مهمی قرار دارد. در صورتی که نفت نتواند از سطوح فعلی بالاتر برود، ممکن است تا ۳۳ دلار و ۵۰ سنت نیز کاهش یابد که البته محدوده‌های ۳۹ دلار و ۵۰ سنت، ۳۷ دلار و ۵۰ سنت می‌توانند مانع رسیدن دوباره قیمت نفت به سطح قیمتی ۳۶ دلار شوند، اگر این ناحیه به سمت پایین شکسته شود، ناحیه ۳۳ دلار و ۵۰ سنت می‌تواند از کاهش بیشتر قیمت‌ها جلوگیری کند.

در صورت افزایش قیمت‌ها، اولین منطقه‌ای که می‌تواند مانع افزایش بیشتر قیمت‌ها شود، محدوده ۴۶ دلار و ۵۰ سنت است. شکسته شدن این محدوده به سمت بالا نشانه صعودی است و امیدها را برای ادامه رشد قیمت‌ها افزایش می‌دهد. در صورت افزایش بیشتر قیمت‌ها، مهم‌ترین منطقه‌ای که می‌تواند مانع از ادامه حرکت صعودی شود، محدوده ۵۰ دلار است.

در صورت کاهش قیمت‌ها، اولین منطقه‌ای که می‌تواند مانع از کاهش بیشتر قیمت‌ها شود، محدوده ۴۳ دلار و ۶۰ سنت است. شکسته شدن این محدوده حمایتی به سمت پایین خصوصا با حجم زیاد نشانه نزولی است و ترس از احتمال تشکیل روند نزولی را برای سرمایه‌گذاران افزایش می‌دهد. قیمت، برای عبور از این محدوده حمایتی به سمت پایین با مشکلاتی فراوانی مواجه خواهد شد. در صورت کاهش بیشتر قیمت‌ها مهم‌ترین منطقه‌ای که می‌تواند مانع از نزول بیشتر قیمت‌ها شود، محدوده ۳۹ دلار و ۵۰ سنت است.

Untitled-1

 

این مطلب برایم مفید است
0 نفر این پست را پسندیده اند