با توجه به شکسته شدن کف کانال به سمت پایین و حرکات هیجانی نزولی نفت و بعد از آن بازگشت به کانال یاد شده، احتمال حرکات هیجانی به سمت بالا و شکستن سقف کانال نیز در چند روز کاری آینده وجود دارد. در صورت عبور قیمت از محدوده ۴۶ دلار و ۵۰ سنت به سمت بالا، احتمال لمس محدوده ۶۰ دلار به‌صورت هیجانی نیز وجود دارد، که دو محدوده ۵۰ دلار و ۵۴ دلار می‌توانند مانع رسیدن قیمت نفت برنت به هدف قیمتی مذکور شوند. به این سطوح قیمتی مقاومت می‌گویند. در حال حاضر قیمت نفت در ناحیه بسیار مهمی قرار دارد. در صورتی که نفت نتواند از سطوح فعلی بالاتر برود، ممکن است تا ۳۳ دلار و ۵۰ سنت نیز کاهش یابد که البته محدوده‌های ۳۹ دلار و ۵۰ سنت، ۳۷ دلار و ۵۰ سنت می‌توانند مانع رسیدن دوباره قیمت نفت به سطح قیمتی ۳۶ دلار شوند، اگر این ناحیه به سمت پایین شکسته شود، ناحیه ۳۳ دلار و ۵۰ سنت می‌تواند از کاهش بیشتر قیمت‌ها جلوگیری کند.

بررسی محدوده‌های قیمتی با اهمیت

در صورت ادامه روند صعودی کوتاه‌مدت، اولین منطقه‌ای که می‌تواند مانع از افزایش بیشتر قیمت‌ها شود، محدوده  ۴۳دلار و ۶۰ سنت است. در صورت افزایش بیشتر قیمت ها، مهم‌ترین منطقه‌ای که می‌تواند مانع از ادامه حرکت صعودی شود، محدوده ۴۶ دلار و ۵۰ سنت است. شکسته شدن این محدوده به سمت بالا، احتمالا به‌صورت هیجانی و مقطعی خواهد بود.  در صورت کاهش قیمت‌ها، اولین منطقه‌ای که می‌تواند مانع از کاهش بیشتر قیمت‌ها شود، محدوده ۳۹ دلار و ۵۰ سنت است. شکسته شدن این محدوده حمایتی به سمت پایین خصوصا با حجم زیاد نشانه نزولی است و ترس از احتمال تشکیل روند نزولی را برای سرمایه گذاران افزایش می‌دهد. این محدوده برای تحلیلگران محافظه‌کار از اهمیت خاصی برخوردار است. قیمت، برای عبور از این محدوده حمایتی به سمت پایین با مشکلات فراوانی مواجه خواهد شد. در صورت کاهش بیشتر قیمت‌ها مهم‌ترین منطقه‌ای که می‌تواند مانع از نزول بیشتر قیمت‌ها شود، محدوده ۳۶ دلار است. شکسته شدن این محدوده به سمت پایین خصوصا با حجم زیاد نشانه نزولی خواهد بود و احتمال ادامه کاهش قیمت‌ها را زیاد می‌کند. این محدوده حمایتی برای تحلیلگران محافظه‌کار از اهمیت خاصی برخوردار است.

 

این مطلب برایم مفید است
1 نفر این پست را پسندیده اند