این حرکت نزولی از قدرت کافی برخوردار نیست و احتمال شکستن آن بسیار زیاد است. این حرکت نزولی می‌تواند تا محدوده ۲۹ دلار و ۵۰ سنت نیز ادامه پیدا کند که مناطق حمایتی ۳۹ دلار و ۵۰ سنت، ۳۷ دلار و ۵۰ سنت، ۳۶ دلار و ۳۳ دلار و ۵۰ سنت می‌تواند مانع رسیدن قیمت نفت به هدف ذکر شده شود. اگرچه احتمال کاهش قیمت‌ها بیش از احتمال افزایش قیمت‌هاست ولی تا محدوده ۴۳ دلار و ۶۰ سنت به سمت بالا شکسته نشود نمی‌توان گفت که روند قیمت صعودی شده است. محدوده ۳۹ دلار و ۵۰ سنت تا ۴۱ دلار می‌تواند مانع رسیدن قیمت به منطقه ۴۳ دلار و ۶۰ سنت شود.

بررسی محدوده‌های قیمتی با اهمیت

در صورت کاهش قیمت‌ها، اولین منطقه‌ای که می‌تواند مانع از کاهش بیشتر قیمت‌ها شود، محدوده ۳۹ دلار و ۵۰ سنت است. شکسته شدن این محدوده حمایتی به سمت پایین خصوصا با حجم زیاد نشانه نزولی است و ترس احتمال تشکیل روند نزولی را برای سرمایه‌گذاران افزایش می‌دهد. این محدوده برای تحلیلگران محافظه‌کار از اهمیت خاصی برخوردار است.

 قیمت برای عبور از این محدوده مقاومتی به سمت پایین با مشکلات فراوانی مواجه خواهد شد. در صورت کاهش قیمت‌ها مهم‌ترین منطقه‌ای که می‌تواند مانع از نزول بیشتر قیمت‌ها شود، محدوده ۳۶ دلار است. شکسته شدن این محدوده به سمت پایین خصوصا با حجم زیاد نشانه نزولی است و احتمال ادامه روند نزولی را در پی خواهد داشت. این محدوده حمایتی برای تحلیلگران محافظه‌کار از اهمیت خاصی برخوردار است. قیمت برای عبور از این حمایت به سمت پایین با مشکلات فراوانی مواجه خواهد شد.

در صورت افزایش قیمت نفت، محدوده خط روند نزولی، می‌تواند نقش مقاومتی داشته باشد. قدرت این خط روند چندان زیاد نیست و شکسته شدن این محدوده به سمت بالا نشانه صعودی نخواهد بود ولی روند نزولی را با مشکلاتی مواجه کرد. شکسته شدن این محدوده به سمت بالا، امید‌ها را برای افزایش قیمت‌ها در کوتاه مدت افزایش خواهد داد. محدوده خط روند نزولی برای تحلیلگران محافظه‌کار از اهمیت خاصی برخوردار بود.

در صورت افزایش قیمت‌ها، اولین منطقه‌ای که می‌تواند مانع از افزایش بیشتر قیمت‌ها شود، محدوده ۴۳ دلار و ۶۰ سنت است. شکسته شدن این محدوده به سمت بالا نشانه صعودی است و امیدها را برای ادامه رشد قیمت‌ها افزایش می‌دهد. در صورت افزایش بیشتر قیمت‌ها، مهم‌ترین منطقه‌ای که می‌تواند مانع از افزایش بیشتر قیمت‌ها شود، محدوده ۴۶ دلار و ۵۰ سنت است. شکسته شدن این محدوده به سمت بالا احتمال تشکیل روند صعودی در میان مدت را بسیار افزایش می‌دهد. این محدوده برای تحلیلگران محافظه‌کار اهمیت دارد و به‌نظر می‌رسد قیمت نفت برای عبور از این محدوده با مشکلات فراوانی مواجه شود.

 

این مطلب برایم مفید است
0 نفر این پست را پسندیده اند