محدوده ۱,۹۲۵ دلار و محدوده ۱,۹۸۰ دلار را می‌توان به‌عنوان قیمت‌های مهم مقاومتی قیمت این فلز در چند هفته آینده در نظر داشت. در صورتی که قیمت آلومینیوم به هر دلیلی از جمله واکنش به محدوده‌های مقاومتی یا حتی واکنش قیمت به حضور در منطقه‌ای که بعد از چند روز افزایش تقریباً متوالی، قیمت به آن می‌رسد و به آن منطقه اشباع خرید می‌گوییم(در حال حاضر در نزدیکی این منطقه قرار داریم) تغییر مسیر داد و کاهش قیمت را در پیش گرفت، علاوه بر محدوده‌های حمایتی ۱,۷۹۵ دلار ، ۱,۷۵۰ دلار و ۱,۶۸۰ دلار ، محدوده خط روند صعودی نیز می‌تواند مانع کاهش بیشتر قیمت‌ها شود،که به این محدوده‌ها حمایت می‌گوییم.

بررسی محدوده‌های مهم قیمتی

در صورت ادامه روند صعودی آلومینیوم در کوتاه مدت، اولین محدوده‌ای که می‌تواند مانع از افزایش بیشتر قیمت‌ها شود، محدوده ۱,۹۲۵ دلار است. شکسته شدن این محدوده به سمت بالا امید‌ها را نسبت به ادامه روند صعودی بیشتر می‌کند. این محدوده برای تحلیلگر‌‌ان محافظه‌کار حائز اهمیت است. در صورت افزایش بیشتر قیمت‌ها، مهم‌ترین منطقه‌ای که می‌تواند مانع از افزایش بیشتر قیمت‌ها شود، محدوده ۱,۹۸۰ دلار است. شکسته شدن این محدوده به سمت بالا خصوصاً با حجم زیاد نشانه صعودی است و امید‌ها را برای تشکیل یک روند صعودی بلندمدت افزایش می‌دهد. قیمت، برای عبور از محدوده ۱,۹۸۰ دلار به سمت بالا با مشکلات فراوانی مواجه خواهد شد. در صورت کاهش قیمت این فلز اساسی، محدوده خط روند صعودی ، می‌تواند نقش مقاومتی پر قدرتی داشته باشد. شکسته شدن این محدوده به سمت پایین نشانه نزولی نبود؛ ولی سرمایه‌گذاران را برای ادامه بیشتر روند صعودی دچار شک و تردید کرد.  در صورت کاهش قیمت آلومینیوم، اولین محدوده‌ای که می‌تواند مانع از افزایش بیشتر قیمت‌ها شود، محدوده ۱,۸۳۰ دلار است. این منطقه به‌عنوان حمایت تغییر نقش داد و به نظر می‌رسد قیمت، برای عبور از این محدوده به سمت پایین با مشکلات فراوانی مواجه خواهد شد. این ناحیه برای تحلیلگران محافظه‌کار از اهمیت خاصی برخوردار است. در صورت شکسته شدن روند صعودی ، مهم ترین منطقه‌ای که می‌تواند مانع از کاهش بیشتر قیمت‌ها شود، محدوده ۱,۷۵۰ دلار است. شکسته شدن این محدوده به سمت پایین ، امید‌ها را برای ادامه روند صعودی کاهش می‌دهد. این محدوده برای تحلیلگران محافظه کار از اهمیت خاصی برخوردار است. به نظر می‌رسد قیمت، برای عبور از محدوده ۱,۷۵۰ دلار به سمت پایین با مشکلات فراوانی مواجه شود.

 

این مطلب برایم مفید است
2 نفر این پست را پسندیده اند