بررسی سطوح مهم قیمتی

در صورت افزایش قیمت در کوتاه‌مدت، اولین منطقه‌ای که می‌تواند مانع از افزایش بیشتر قیمت‌ها شود، محدوده ۳ دلار و ۴۵ سنت است. شکسته شدن این محدوده به سمت بالا خصوصا با حجم زیاد نشانه صعودی است و امید‌ها را نسبت به احتمال افزایش بیشتر قیمت‌ها بالا می‌برد. این محدوده برای تحلیلگران محافظه‌کار از اهمیت خاصی برخوردار است. قیمت، برای عبور از این محدوده به سمت بالا با مشکلات فراوانی مواجه خواهد شد. مهم‌ترین محدوده مقاومتی پیش‌روی گازطبیعی، محدوده ۳دلار و ۹۵‌سنت است که گذر از آن امید‌ها را نسبت به رسیدن به هدف قیمتی ۴ دلار و ۱۵‌سنت افزایش می‌دهد. در صورت کاهش قیمت‌ها، دو محدوده خط روند صعودی کوتاه‌مدت و میان‌مدت، می‌توانند نقش حمایتی پرقدرتی داشته باشند. شکسته‌شدن محدوده خط روند صعودی کوتاه‌مدت به سمت پایین نشانه نزولی نخواهد بود، ولی روند صعودی را با اخلال مواجه خواهد کرد و احتمالا نشانه اصلاح‌قیمتی است. شکسته‌شدن خط روند صعودی میان‌مدت به سمت پایین نشانه نزولی خواهد بود و احتمالا خبر از کاهش بیشتر قیمت‌ها خواهد داد.

در صورت کاهش قیمت‌ها، اولین منطقه‌ای که می‌تواند مانع از کاهش بیشتر قیمت‌ها شود، محدوده ۳ دلار و ۲۰‌سنت است. شکسته شدن این محدوده به سمت پایین نشانه نزولی است و روند صعودی را با مشکلاتی روبه‌رو می‌کند. شکسته‌شدن این محدوده به سمت پایین، ترس‌ها را برای کاهش بیشتر قیمت‌ها افزایش می‌دهد. این محدوده برای تحلیلگران محافظه‌کار از اهمیت خاصی برخوردار است. به‌نظر می‌رسد بعد از این محدوده، مهم‌ترین منطقه‌ای که می‌تواند از کاهش بیشتر قیمت‌ها جلوگیری کند، محدوده ۳دلار است. شکسته شدن این محدوده به سمت پایین خصوصا با حجم زیاد نشانه نزولی است و ترس‌ها را نسبت به تشکیل یک روند نزولی میان‌مدت یا حتی بلند‌مدت افزایش می‌دهد. این محدوده برای تحلیلگران محافظه‌کار از اهمیت خاصی برخوردار است.

1501

این مطلب برایم مفید است
3 نفر این پست را پسندیده اند