محدوده‌های یک دلار و ۵۷ سنت، یک دلار و ۶۵ سنت و یک دلار و ۶۸ سنت را می‌توان به‌عنوان اعداد مهم مقاومتی قیمت اتانول در چند هفته آتی در نظر داشت. البته این محدوده‌ها چندان قدرتمند نیستند. در صورتی که قیمت به هر دلیلی از جمله واکنش به محدوده‌های مقاومتی، کاهش یافت، علاوه بر محدوده‌های حمایتی یک دلار و ۴۶ سنت، یک دلار و ۴۰ سنت و یک دلار و ۳۰ سنت، محدوده خط روند صعودی می‌تواند مانع از کاهش بیشتر قیمت‌ها شوند. گذر از محدوده یک دلار و ۵۰ سنت در دو روز کاری قبل به سمت بالا نشانه صعودی بود. در صورت افزایش قیمت‌ها، اولین منطقه‌ای که می‌تواند مانع از افزایش بیشتر قیمت‌ها شود، محدوده یک دلار و ۵۷ سنت است. شکسته شدن این محدوده قیمتی به سمت بالا، مخصوصا با حجم زیاد، نشانه صعودی است و امید‌ها را نسبت به افزایش بیشتر قیمت‌ها بالا می‌برد. قیمت برای عبور از محدوده یک دلار و ۵۷ سنت با مشکلاتی مواجه خواهد شد. در صورت ادامه روند صعودی، مهم‌ترین منطقه‌ای که می‌تواند مانع از افزایش بیشتر قیمت‌ها شود، محدوده یک دلار و ۶۵ سنت تا یک دلار و ۶۸ سنت است. شکسته شدن این محدوده مقاومتی به سمت بالا، امید‌ها را برای ادامه روند صعودی افزایش می‌دهد. این محدوده برای تحلیلگران محافظه‌کار از اهمیت خاصی برخوردار است.  در صورت کاهش قیمت اتانول، محدوده خط روند صعودی می‌تواند نقش حمایت را ایفا کند. شکسته شدن این محدوده به سمت پایین مخصوصا با حجم زیاد نشانه نزولی خواهد بود و ترس‌ها را نسبت به پایین رفتن قیمت‌ها افزایش می‌دهد محدوده خط روند صعودی برای تحلیلگران محافظه‌کار از اهمیت خاصی برخوردار است. در صورت کاهش قیمت‌ها، اولین منطقه‌ای که می‌تواند مانع از افزایش بیشتر قیمت‌ها شود، محدوده یک دلار و ۴۶ سنت است. شکسته شدن این محدوده حمایتی به سمت پایین نشانه نزولی نیست ولی ترس‌ها را برای تشکیل روند نزولی افزایش می‌دهد. این محدوده برای تحلیلگران محافظه‌کار از اهمیت خاصی برخوردار است. در صورت شکسته شدن خط روند صعودی، مهم‌ترین منطقه‌ای که می‌تواند مانع از کاهش بیشتر قیمت‌ها شود، محدوده یک دلار و ۴۰ سنت است.

 

این مطلب برایم مفید است
4 نفر این پست را پسندیده اند