با توجه به افزایش شدید قیمت گاز طبیعی، می‌توان انتظار داشت، در چند هفته آینده اهداف قیمتی بالاتری مثل محدوده ۳ دلار و ۹۵ سنت را دنبال کند که چند محدوده ممکن است مانع رسیدن به این هدف قیمتی شوند که به آنها مقاومت می‌گوییم. محدوده ۳ دلار، محدوده ۳ دلار و ۲۰ سنت، محدوده ۳ دلار و ۶۰ سنت و محدوده ۳ دلار و ۷۵ سنت را می‌توان به‌عنوان محدوده‌های مهم مقاومتی قیمت گاز طبیعی در چند هفته آینده در نظر داشت. قیمت در نزدیکی منطقه اشباع خرید - که ناحیه‌ای است که بعد از چند روز متوالی افزایش قیمت به آن منطقه می‌رسیم - قرار دارد، بنابراین می‌توان انتظار کاهش قیمت‌ها را نیز داشت؛ البته سناریوی افزایش قیمت برای گاز طبیعی محتمل‌تر از سناریوی کاهش قیمت است. در صورتی که قیمت گاز طبیعی به هر دلیلی مسیر کاهش را در پیش بگیرد، محدوده‌های حمایتی ۲ دلار و ۹۰ سنت، ۲ دلار و ۷۵ دلار و ۲ دلار و ۴۵ سنت، می‌توانند از کاهش بیشتر قیمت‌ها جلوگیری کنند که به آنها حمایت می‌گوییم.

 بررسی سطوح مهم قیمتی

در صورت افزایش قیمت در کوتاه‌مدت، اولین و مهم‌ترین منطقه‌ای که می‌تواند مانع از افزایش بیشتر شود، محدوده ۳ دلار است. شکسته شدن این محدوده به سمت بالا خصوصا با حجم زیاد نشانه صعودی است و امید‌ها را نسبت به احتمال افزایش بیشتر قیمت‌ها بالا می‌برد. این محدوده برای تحلیلگران محافظه‌کار از اهمیت خاصی برخوردار است. قیمت، برای عبور از این محدوده به سمت بالا با مشکلات فراوانی مواجه خواهد شد.

در صورت کاهش قیمت‌ها، محدوده خط روند صعودی، می‌تواند نقش حمایتی پرقدرتی داشته باشد. شکسته شدن این محدوده به سمت پایین نشانه نزولی خواهد بود و روند صعودی را با مشکلاتی مواجه خواهد کرد. شکسته شدن این ناحیه به سمت پایین امید‌ها را نسبت به ادامه روند صعودی کاهش خواهد داد.

در صورت کاهش قیمت‌ها، اولین منطقه‌ای که می‌تواند مانع از کاهش بیشتر قیمت‌ها شود، محدوده ۲ دلار و ۹۰ دلار است. شکسته شدن این محدوده به سمت پایین نشانه نزولی است و روند صعودی را با مشکلاتی روبه‌رو می‌کند. شکسته شدن این محدوده به سمت پایین، ترس‌ها را برای کاهش بیشتر قیمت‌ها افزایش می‌دهد. این محدوده برای تحلیلگران محافظه‌کار از اهمیت خاصی برخوردار است. به نظر می‌رسد قیمت، بعد از این محدوده، مهم‌ترین منطقه‌ای که می‌تواند از کاهش بیشتر قیمت‌ها جلوگیری کند، محدوده ۲ دلار و ۴۵ سنت است. شکسته شدن این محدوده به سمت پایین خصوصا با حجم زیاد نشانه نزولی است و ترس‌ها را نسبت به تشکیل یک روند نزولی میان‌مدت یا حتی بلندمدت افزایش می‌دهد. این محدوده برای تحلیلگران محافظه‌کار از اهمیت خاصی برخوردار است.

p07-01

این مطلب برایم مفید است
1 نفر این پست را پسندیده اند