به این محدوده‌ها مقاومت می‌گویند. در حال حاضر قیمت نفت در محدوده بسیار مهمی قرار دارد و در صورتی که محدوده قیمتی ۳۹ دلار و ۶۰ سنت به سمت پایین شکسته شود، می‌توان انتظار داشت قیمت تا محدوده ۳۳ دلار و ۵۰ سنت نیز کاهش یابد که محدوده‌های ۳۷ دلار و ۶۵ سنت و ۳۳ دلار و ۵۰ سنت، می‌توانند مانع از کاهش بیشتر قیمت‌ها شوند. به این محدوده‌ها حمایت می‌گوییم.

در صورت افزایش قیمت‌ها، اولین منطقه‌ای که می‌تواند مانع از افزایش بیشتر قیمت‌ها شود، محدوده ۴۳دلار و ۶۰ سنت است. شکسته شدن این محدوده به سمت بالا نشانه صعودی است و امیدها را برای ادامه رشد قیمت‌ها افزایش می‌دهد. در صورت افزایش بیشتر قیمت‌ها، مهم‌ترین منطقه‌ای که می‌تواند مانع از افزایش بیشتر قیمت‌ها شود، محدوده ۴۶ دلار و ۵۰ سنت است. شکسته شدن این محدوده به سمت بالا احتمال تشکیل روند صعودی در میان مدت را بسیار افزایش می‌دهد. این محدوده برای تحلیلگران محافظه کار اهمیت دارد و به نظر می‌رسد قیمت نفت برای عبور از این محدوده با مشکلات فراوانی مواجه شود. مهم‌ترین محدوده مقاومتی برای نفت برنت، محدوده ۵۰ دلار است. در صورت کاهش قیمت‌ها، اولین منطقه‌ای که می‌تواند مانع از کاهش بیشتر قیمت‌ها شود، محدوده ۳۷ دلار و ۶۵ سنت است. شکسته شدن این محدوده حمایتی به سمت پایین خصوصا با حجم زیاد نشانه نزولی است و ترس احتمال تشکیل روند نزولی را برای سرمایه‌گذاران افزایش می‌دهد. این محدوده برای تحلیلگران محافظه‌کار از اهمیت خاصی برخوردار است. قیمت برای عبور از این محدوده مقاومتی به سمت پایین با مشکلات فراوانی مواجه خواهد شد. در صورت کاهش قیمت‌ها مهم‌ترین منطقه‌ای که می‌تواند مانع از نزول بیشتر قیمت‌ها شود، محدوده ۳۳ دلار و ۵۰ سنت است. شکسته شدن این محدوده به سمت پایین خصوصا با حجم زیاد نشانه نزولی است و احتمال ادامه روند نزولی را در پی خواهد داشت. این محدوده حمایتی برای تحلیلگران محافظه کار از اهمیت خاصی برخوردار است. قیمت برای عبور از این حمایت به سمت پایین با مشکلات فراوانی مواجه خواهد شد.

 

این مطلب برایم مفید است
2 نفر این پست را پسندیده اند