در صورتی‌که اصلاح زمانی به اصلاح قیمتی مبدل شود، می‌تواند تا محدوده‌های قیمتی ۵ هزار و ۹۱۰ دلار ادامه داشته باشد که دو محدوده ممکن است مانع رسیدن به این هدف قیمتی شوند که به آنها حمایت می‌گوییم. درصورت کاهش قیمت‌ها و بعد از عبور قیمت از محدوده قیمتی بسیار مهم ۶ هزار و ۳۵۰ دلار به سمت پایین، در صورت ادامه کاهش قیمت مس، اولین منطقه‌ای که می‌تواند مانع از کاهش بیشتر قیمت‌ها شود، محدوده ۶ هزار و ۳۵۰ دلار است. قیمت، برای عبور از  این محدوده به سمت پایین با مشکلات فراوانی مواجه خواهد شد. این ناحیه برای تحلیلگران محافظه‌کار از اهمیت خاصی برخوردار است. در صورت عبور قیمت از این محدوده به سمت پایین امید‌ها برای تشکیل دوباره روند صعودی در کوتاه‌مدت،  بسیار کم می‌شود. در صورت کاهش بیشتر قیمت‌ها ، مهم‌ترین منطقه‌ای که می‌تواند از کاهش  بیشتر قیمت‌ها جلوگیری کند، محدوده ۵‌هزار و ۹۱۰ دلار است. شکسته شدن این محدوده به سمت پایین‌، امید‌ها را برای ادامه روند صعودی کاهش می‌دهد. این محدوده برای تحلیلگران محافظه‌کار از اهمیت خاصی برخوردار است. به‌نظر می‌رسد قیمت، برای عبور از محدوده ۵۹۱۰ دلار به سمت پایین با مشکلات فراوانی مواجه شود. در صورت افزایش قیمت‌ها، اولین منطقه‌ای که می‌تواند مانع از افزایش بیشتر قیمت‌ها شود، محدوده ۶‌هزار و ۷۶۰ دلار است. شکسته‌شدن این محدوده به سمت بالا امید‌ها را نسبت به ادامه روند صعودی بیشتر می‌کند. 

Untitled-1 copy

این مطلب برایم مفید است
10 نفر این پست را پسندیده اند