محدوده‌های مقاومتی ۳۷۵ دلار، ۳۸۵ دلار و ۴۰۰ دلار به‌عنوان محدوده‌های مقاومتی مهم می‌توانند مانع افزایش بیشتر قیمت‌ها شوند. خط روند صعودی شکسته‌شده نیز می‌تواند مانع افزایش قیمت‌ها شود. با توجه به شکسته شدن خط روند صعودی، احتمال رخداد سناریوی اصلاح قیمت نیز وجود دارد. در این هنگام محدوده‌های حمایتی ۳۵۰ دلار، ۳۴۰ دلار، ۳۲۵ دلار و ۳۱۰ دلار می‌توانند مانع رسیدن قیمت به ۳۰۰ دلار شوند.

بررسی محدوده‌های قیمتی مهم

در صورت ادامه روند صعودی، اولین منطقه‌ای که می‌تواند مانع از افزایش بیشتر قیمت‌ها شود، محدوده ۳۷۵ دلار است. شکسته شدن این محدوده به سمت بالا خصوصا با حجم زیاد نشانه صعودی است و امید‌ها را برای تشکیل یک روند صعودی میان مدت افزایش می‌دهد. مهم‌ترین منطقه‌ای که می‌تواند مانع از افزایش بیشتر قیمت‌ها شود، محدوده ۴۰۰ دلار است.  در صورت افزایش قیمت ذرت، محدوده خط روند صعودی شکسته شده می‌تواند نقش مقاومتی داشته باشد. شکست این محدوده به سمت پایین نشانه نزولی نبود؛ ولی احتمال تشکیل روند نزولی را افزایش داد و ترس‌ها را نسبت به کاهش بیشتر قیمت‌ها بالا برد. محدوده خط روند صعودی شکسته شده برای تحلیلگران محافظه کار از اهمیت خاصی برخوردار است.

در صورت کاهش قیمت‌ها، اولین منطقه‌ای که بعد از خط رو به‌روند صعودی می‌تواند مانع از کاهش بیشتر قیمت‌ها شود، محدوده  ۳۵۰ دلار است. شکسته شدن این محدوده حمایتی به سمت پایین، ترس‌ها را برای ادامه روند نزولی افزایش می‌دهد. مهم‌ترین منطقه‌ای که می‌تواند مانع از کاهش بیشتر قیمت‌ها شود، محدوده ۳۲۵ دلار است.

 

این مطلب برایم مفید است
2 نفر این پست را پسندیده اند