محدوده ۱۸هزار و ۸۱۸ دلار ممکن است مانع رسیدن به این هدف قیمتی مذکور شود. همچنین محدوده خط روند صعودی شکسته شده نیز می‌تواند مقاومتی قوی برای قیمت فلز قلع باشد. عبور قیمت از این محدوده به سمت پایین نشانه نزولی نبود. در حال حاضر قیمت این فلز در محدوده بسیار مهم ۱۷هزار و ۷۴۰ دلار قرار دارد عبور از این منطقه به سمت بالا امیدها را نسبت به افزایش قیمت‌ها بالا برد. با توجه به شکسته شدن خط روند صعودی، در صورتی که فلز قلع مسیر کاهش قیمت را در پیش گرفت، علاوه بر محدوده‌های حمایتی ۱۷هزار و ۱۰۰ دلار، محدوده ۱۶هزار و ۷۲۰ دلار و محدوده ۱۶هزار و ۳۸۰ دلار نیز می‌توانند به‌عنوان محدوده حمایتی مهم معرفی شود.

با توجه به شکسته شدن خط روند صعودی در صورت کاهش قیمت فلز قلع، اولین منطقه‌ای که می‌تواند مانع از کاهش بیشتر قیمت‌ها شود، محدوده ۱۷هزار و ۷۴۰ واحد است. در صورت ادامه کاهش قیمت‌ها، مهم‌ترین منطقه‌ای که می‌تواند مانع از کاهش بیشتر قیمت‌ها شود، محدوده ۱۷هزار و ۱۰۰ دلار است. شکسته شدن این محدوده به سمت پایین خصوصا با حجم زیاد نشانه نزولی است و ترس‌ها را برای تشکیل روند نزولی افزایش می‌دهد.

در صورت افزایش قیمت‌ها، محدوده خط روند می‌تواند نقش مقاومتی بسیار قوی داشته باشد. شکسته شدن این محدوده به سمت پایین، نشانه نزولی نخواهد بود؛ ولی ترس‌ها را نسبت به آغاز اصلاح قیمت‌ها افزایش داد. محدوده خط روند صعودی برای تحلیلگران محافظه‌کار از اهمیت خاصی برخوردار است.

در صورت ادامه افزایش قیمت‌ها، اولین منطقه‌ای که می‌تواند مانع از افزایش بیشتر قیمت‌ها شود، محدوده ۱۸هزار و ۸۴۰ دلار است. مهم‌ترین منطقه‌ای که می‌تواند از افزایش بیشتر قیمت‌ها جلوگیری کند، محدوده ۱۹هزار و ۵۵ دلار است. شکسته شدن این منطقه به سمت بالا امید‌ها را نسبت به ادامه روند صعودی افزایش می‌دهد و خریداران ریسک گریز را وارد بازار می‌کند.

 

این مطلب برایم مفید است
2 نفر این پست را پسندیده اند