در چند هفته آینده قیمت این کالا، اهداف قیمتی بالاتری مثل یک دلار و ۷۵ سنت را دنبال می‌کند که سه محدوده ممکن است مانع رسیدن به این هدف قیمتی شوند که به آنها مقاومت می‌گوییم. محدوده‌های یک دلار و ۴۰ سنت، یک دلار و ۵۰ سنت و یک دلار و ۶۵ سنت را می‌توان به‌عنوان اعداد مهم مقاومتی قیمت اتانول در چند هفته آتی در نظر داشت. البته محدوده‌های دیگری نیز به‌عنوان مقاومت‌های ضعیف‌تر در مسیر صعود این کالا وجود دارند.

در صورتی که قیمت به هر دلیلی از جمله واکنش به محدوده‌های مقاومتی، کاهش یافت، علاوه بر محدوده‌های حمایتی یک دلار و ۳۰ سنت، یک دلار و ۲۵ سنت و یک دلار و ۲۱ سنت، محدوده خط روند صعودی می‌تواند مانع از کاهش بیشتر قیمت‌ها شوند. در حال حاضر اتانول در محدوده‌ای معامله می‌شود که برای تحلیلگران و معامله‌گران از اهمیت خاصی برخوردار است و گذر از محدوده یک دلار و ۴۰ سنت در یک روز کاری قبل به سمت بالا نشانه صعودی بود.

در صورت افزایش قیمت‌ها اولین منطقه‌ای که می‌تواند مانع از افزایش بیشتر قیمت‌ها شود، محدوده یک دلار و ۴۰ سنت است. شکسته شدن این محدوده قیمتی به سمت بالا، مخصوصا با حجم زیاد، نشانه صعودی است و امید‌ها را نسبت به افزایش بیشتر قیمت‌ها بالا می‌برد. قیمت برای عبور از محدوده یک دلار و ۴۰ سنت با مشکلاتی مواجه خواهد شد. در صورت ادامه روند صعودی، مهم‌ترین منطقه‌ای که می‌تواند مانع از افزایش بیشتر قیمت‌ها شود، محدوده یک دلار و ۵۰ سنت است. شکسته شدن این محدوده مقاومتی به سمت بالا، امید‌ها را برای ادامه روند صعودی افزایش می‌دهد. این محدوده برای تحلیلگران محافظه‌کار از اهمیت خاصی برخوردار است. قیمت، برای عبور از محدوده قیمتی یک دلار و ۵۰ سنت به سمت بالا با مشکلات فراوانی مواجه خواهد شد.

در صورت کاهش قیمت اتانول، محدوده خط روند صعودی می‌تواند نقش حمایت را ایفا کند. شکسته شدن این محدوده به سمت پایین مخصوصا با حجم زیاد نشانه نزولی خواهد بود و ترس‌ها را نسبت به پایین رفتن قیمت‌ها افزایش می‌دهد. محدوده خط روند صعودی برای تحلیلگران محافظه‌کار از اهمیت خاصی برخوردار است.

در صورت کاهش قیمت‌ها، اولین منطقه‌ای که می‌تواند مانع از افزایش بیشتر قیمت‌ها شود، محدوده یک دلار و ۳۰ سنت است. شکسته شدن این محدوده حمایتی به سمت پایین نشانه نزولی نیست ولی ترس‌ها را برای تشکیل روند نزولی افزایش می‌دهد. این محدوده برای تحلیلگران محافظه‌کار از اهمیت خاصی برخوردار است. در صورت شکسته شدن خط روند صعودی، مهم‌ترین منطقه‌ای که می‌تواند مانع از کاهش بیشتر قیمت‌ها شود، محدوده یک دلار و ۲۱ سنت دلار است. شکسته شدن این محدوده حمایتی به سمت پایین خصوصا با حجم زیاد نشانه نزولی است و ترس‌ها را برای تشکیل روند نزولی افزایش می‌دهد، این منطقه برای تحلیلگران محافظه‌کار از اهمیت خاصی برخوردار است. به نظر می‌رسد قیمت، برای عبور از محدوده قیمتی یک دلار و ۲۱ سنت به سمت پایین با مشکلات فراوانی مواجه شود.

 

این مطلب برایم مفید است
1 نفر این پست را پسندیده اند