شکسته شدن این محدوده به سمت پایین نشانه نزولی بود و ترس احتمال تشکیل روند نزولی را برای سرمایه‌گذاران افزایش داد چنانچه روند نزولی در کوتاه‌مدت نیز تشکیل شده است. اکنون محدوده یک دلار و ۱۹ سنت به‌عنوان محدوده مقاومتی در مسیر صعود قیمت بنزین قرار دارد. در حال حاضر محدوده یک دلار، محدوده ۸۵ سنت و ۶۰ سنت می‌توانند مانع رسیدن قیمت بنزین به ۴۵ سنت شوند. در صورتی که سناریوی افزایش قیمت برای بنزین اتفاق بیفتد محدوده‌های یک دلار و ۱۹ سنت، یک دلار و ۳۰ سنت، یک دلار و ۳۹ سنت و یک دلار و ۴۷ سنت مانع رسیدن قیمت بنزین به یک دلار و ۵۵ سنت می‌شوند که به آنها مقاومت می‌گوییم. احتمال رخ دادن سناریوی کاهش قیمت بیش از سناریوی افزایش قیمت است.

بررسی محدوده‌های قیمتی با اهمیت

در صورت کاهش قیمت‌ها، اولین منطقه‌ای که می‌تواند مانع کاهش بیشتر قیمت‌ها شود، محدوده یک دلار است. شکسته شدن این محدوده حمایتی به سمت پایین خصوصا با حجم زیاد نشانه نزولی است و ترس احتمال تشکیل روند نزولی را برای سرمایه‌گذاران افزایش می‌دهد. این محدوده برای تحلیلگران محافظه‌کار از اهمیت خاصی برخوردار است. قیمت، برای عبور از این محدوده مقاومتی به سمت پایین با مشکلات فراوانی مواجه خواهد شد.  در صورت کاهش قیمت‌ها مهم‌ترین منطقه‌ای که می‌تواند مانع نزول بیشتر قیمت‌ها شود، محدوده  ۶۰ سنت است. شکسته شدن این محدوده به سمت پایین خصوصا با حجم زیاد نشانه نزولی است و احتمال ادامه روند نزولی را در پی خواهد داشت. این محدوده حمایتی برای تحلیلگران محافظه‌کار از اهمیت خاصی برخوردار است. قیمت، برای عبور از این حمایت به سمت پایین با مشکلات فراوانی مواجه خواهد شد.  در صورت افزایش قیمت ها، اولین منطقه‌ای که می‌تواند مانع افزایش بیشتر قیمت‌ها شود، محدوده  یک دلار و ۱۹ سنت است. شکسته شدن این محدوده به سمت بالا نشانه صعودی است و امیدها را برای ادامه رشد قیمت‌ها افزایش می‌دهد. در صورت افزایش بیشتر قیمت‌ها، مهم‌ترین منطقه‌ای که می‌تواند مانع افزایش بیشتر قیمت‌ها تا محدوده یک دلار و ۵۵ سنت باشد، محدوده قیمتی یک دلار و ۳۹ سنت است. شکسته شدن این محدوده به سمت بالا احتمال تشکیل روند صعودی در میان‌مدت را بسیار افزایش می‌دهد. این محدوده برای تحلیلگران محافظه‌کار اهمیت دارد و به نظر می‌رسد قیمت بنزین برای عبور از این محدوده با مشکلات فراوانی مواجه شود.

 

این مطلب برایم مفید است
2 نفر این پست را پسندیده اند