شکسته شدن محدوده خط روند صعودی به سمت پایین می‌تواند نشانه‌هایی از آغاز فاز اصلاحی در قیمت فلز مس باشد که این اصلاح می‌تواند زمانی یا قیمتی باشد. در صورتی که اصلاح به‌صورت قیمتی رخ دهد، می‌تواند تا محدوده‌های قیمتی ۵.۹۱۰ دلار ادامه داشته باشد. سه محدوده ممکن است مانع رسیدن به این هدف قیمتی شوند. محدوده ۶.۱۵۰ دلار و ۶.۰۵۰  را می‌توان به‌عنوان اعداد مهم حمایتی قیمت این فلز در چند هفته آینده در نظر داشت. در صورتی که قیمت مس به هر دلیلی از جمله واکنش به محدوده‌های حمایتی یا عکس‌العمل قیمت به حضور در منطقه‌ای که بعد از چند روز کاهش تقریبا متوالی، قیمت به آن می‌رسد، تغییر مسیر داد و افزایش قیمت را در پیش گرفت، علاوه بر محدوده‌های ۶،۷۶۰ و ۶،۹۷۰ دلار، محدوده خط روند صعودی شکسته شده نیز می‌تواند به‌عنوان محدوده مقاومتی شناخته شود.

بررسی محدوده‌های قیمتی با اهمیت

درصورت کاهش قیمت‌ها و بعد از عبور قیمت از محدوده قیمتی بسیار مهم ۶،۳۵۰ دلار به سمت پایین، در صورت ادامه کاهش قیمت مس، اولین منطقه‌ای که می‌تواند مانع از کاهش بیشتر قیمت‌ها شود، محدوده ۶،۱۵۰ دلار است. قیمت برای عبور از این محدوده به سمت پایین با مشکلات فراوانی مواجه خواهد شد.

در صورت کاهش بیشتر قیمت‌ها، مهم‌ترین منطقه‌ای که می‌تواند از کاهش بیشتر قیمت‌ها جلوگیری کند، محدوده ۵،۹۱۰ دلار است. شکسته شدن این محدوده به سمت پایین، امید‌ها را برای ادامه روند صعودی کاهش می‌دهد. به نظر می‌رسد قیمت برای عبور از محدوده ۵،۹۱۰ دلار به سمت پایین با مشکلات فراوانی مواجه شود.

در صورت افزایش قیمت این فلز اساسی، محدوده خط روند صعودی شکسته‌شده، می‌تواند نقش مقاومتی داشته باشد. شکسته شدن این محدوده به سمت پایین نشانه نزولی نیست ولی سرمایه‌گذاران را برای ادامه بیشتر روند صعودی دچار شک و تردید می‌کند.

در صورت افزایش قیمت‌ها، اولین منطقه‌ای که می‌تواند مانع از افزایش بیشتر قیمت‌ها شود، محدوده ۶،۷۶۰ دلار است. شکسته شدن این محدوده به سمت بالا امید‌ها را نسبت به ادامه روند صعودی بیشتر می‌کند.

در صورت ادامه روند صعودی فلز مس در میا‌ن‌مدت، مهم‌ترین منطقه‌ای که می‌تواند مانع از افزایش بیشتر قیمت‌ها شود، محدوده ۷هزار دلار است. شکسته شدن این محدوده به سمت بالا خصوصا با حجم زیاد نشانه صعودی است و امید‌ها را برای تشکیل یک روند صعودی بلندمدت افزایش می‌دهد. قیمت برای عبور از محدوده ۷هزار دلار به سمت بالا با مشکلات فراوانی مواجه خواهد شد.

 

این مطلب برایم مفید است
6 نفر این پست را پسندیده اند