در حال‌حاضر فلز قلع در محدوده بسیار مهمی قرار دارد که در صورت شکسته شدن این محدوده به سمت پایین احتمال اصلاح بیشتر قیمت‌ها وجود دارد. در صورت حرکت اصلاحی محدوده‌های ۱۴.۸۰۰ دلار، ۱۴.۳۰۰ دلار و ۱۳ هزار و ۸۰۰ دلار می‌توانند محدوده‌های حمایتی پُر‌قدرتی باشند و مانع اصلاح کامل قیمت‌ها شوند.  البته روند میان‌مدت هنوز صعودی است و امید به افزایش قیمت‌ها در بین سرمایه‌گذاران کم نیست، بنابراین در چند هفته آینده  ممکن است فلز قلع اهداف قیمتی بالاتری مثل محدوده ۱۶.۷۰۰دلار را دنبال می‌کند که دو محدوده ممکن است مانع رسیدن به این هدف قیمتی شوند که به آنها مقاومت می‌گوییم.

محدوده ۱۵.۵۰۰ دلار و محدوده ۱۶.۰۰۰  دلار را می‌توان به عنوان محدوده‌های مهم مقاومتی قیمت قلع در چند هفته آینده در نظر داشت. قیمت این فلز در منطقه اشباع فروش که ناحیه‌ای است که بعد از چند روز متوالی کاهش قیمت به آن منطقه می‌رسیم، قرار ندارد، بنابراین می‌توان انتظار کاهش قیمت‌ها را نیز داشت، البته سناریوی افزایش قیمت برای فلز قلع محتمل‌تر از سناریوی کاهش قیمت است.

بررسی سطوح مهم قیمتی

در صورت افزایش قیمت در کوتاه مدت، اولین منطقه‌ای که می‌تواند مانع از افزایش بیشتر قیمت‌ها شود، محدوده ۱۵.۵۰۰ دلار است. شکسته شدن این محدوده به سمت بالا خصوصا با حجم زیاد نشانه صعودی است و امید‌ها را نسبت به احتمال افزایش بیشتر قیمت‌ها بالا می‌برد. این محدوده برای تحلیلگران محافظه‌کار از اهمیت خاصی برخوردار است. قیمت، برای عبور از  این محدوده به سمت بالا با مشکلات فراوانی مواجه خواهد شد. مهم‌ترین محدوده مقاومتی پیش‌روی فلز قلع محدوده ۱۶هزار دلار است که گذر از آن امید‌ها را نسبت به رسیدن به هدف قیمتی ۱۶.۷۰۰ دلار افزایش می‌دهد. در صورت کاهش قیمت‌ها، محدوده خط روند نزولی کوتاه‌مدت شکسته شده، می‌تواند نقش مقاومتی داشته باشد. شکسته شدن این محدوده به سمت پایین نشانه نزولی نبود ولی روند صعودی را با مشکلاتی مواجه کرد. شکسته شدن این ناحیه به سمت پایین، امید‌ها را نسبت به ادامه روند صعودی کاهش داد. همچنین در صورت حرکت اصلاحی در قیمت‌ها محدوده خط روند صعودی می‌تواند مانع کاهش بیشتر قیمت‌ها شود. این محدوده برای تحلیلگران محافظه‌کار بسیار مهم است. شکسته شدن این محدوده به سمت پایین نشانه نزولی است.

در صورت کاهش قیمت‌ها و عبور از محدوده۱۴.۸۰۰ واحد، اولین منطقه‌ای که می‌تواند مانع از کاهش بیشتر قیمت‌ها شود، محدوده ۱۴.۳۰۰‌دلار است. شکسته شدن این محدوده به سمت پایین نشانه نزولی است و روند صعودی را با مشکلاتی روبه‌رو می‌کند. شکسته‌شدن این محدوده به سمت پایین، ترس‌ها را برای کاهش بیشتر قیمت‌ها افزایش می‌دهد.

این محدوده برای تحلیلگران محافظه‌کار از اهمیت خاصی برخوردار است. به‌نظر می‌رسد قیمت، برای عبور از محدوده ۱۴.۳۰۰ دلار به سمت پایین با مشکلاتی مواجه شود. بعد از این محدوده، مهم‌ترین منطقه‌ای که می‌تواند از کاهش بیشتر قیمت‌ها جلوگیری کند، محدوده۱۳.۸۰۰  دلار است. شکسته شدن این محدوده  به سمت پایین خصوصا با حجم زیاد نشانه نزولی است و ترس‌ها را نسبت به تشکیل یک روند نزولی میان‌مدت یا حتی بلندمدت افزایش می‌دهد. این محدوده برای تحلیلگران محافظه‌کار از اهمیت خاصی برخوردار است. قیمت، برای عبور از محدوده ۱۳.۸۰۰‌دلار به سمت پایین با مشکلات فراوانی مواجه خواهد شد.

 

این مطلب برایم مفید است
1 نفر این پست را پسندیده اند