در صورتی که قیمت فلز سرب به هر دلیلی مسیر کاهش قیمت را در پیش گرفت، محدوده‌های حمایتی ۱۹۳۰ دلار، ۱۸۶۵ دلار و ۱۷۹۳ دلار، می‌توانند از کاهش بیشتر قیمت‌ها جلوگیری کنند که به آنها حمایت می‌گوییم. البته محدوده‌های ۱۷۴۰ دلار و ۱۷۰۰ دلار نیز حمایت‌هایی بسیار قدرتمندی هستند که احتمال رسیدن به این مناطق فعلا بعید است. در صورت افزایش قیمت در کوتاه مدت، اولین منطقه‌ای که می‌تواند مانع افزایش بیشتر قیمت‌ها شود، محدوده ۲۰۳۰ دلار است. شکسته شدن این محدوده به سمت بالا خصوصا با حجم زیاد نشانه صعودی است و امید‌ها را نسبت به احتمال افزایش بیشتر قیمت‌ها بالا می‌برد. این محدوده برای تحلیلگران محافظه‌کار از اهمیت خاصی برخوردار است. قیمت، برای عبور از این محدوده به سمت بالا با مشکلات فراوانی مواجه خواهد شد. بعد از این محدوده مهم‌ترین منطقه‌ای که می‌تواند از افزایش بیشتر قیمت‌ها جلوگیری کند، محدوده ۲۱۱۵ دلار است. شکسته شدن این ناحیه به سمت بالا، امید‌ها را برای ادامه روند صعودی افزایش می‌دهد. این منطقه قیمتی برای تحلیلگران محافظه‌کار از اهمیت خاصی برخوردار است. به‌نظر می‌رسد قیمت، برای عبور از این محدوده ۲۱۱۵ دلار به سمت بالا با مشکلاتی مواجه شود.  در صورت کاهش قیمت‌ها، اولین منطقه‌ای که می‌تواند مانع کاهش بیشتر قیمت‌ها شود، محدوده ۱۹۳۰دلار است. شکسته شدن این محدوده به سمت پایین نشانه نزولی است و روند صعودی را با مشکلاتی روبه‌رو می‌کند. شکسته شدن این محدوده به سمت پایین، ترس‌ها را برای کاهش بیشتر قیمت‌ها افزایش می‌دهد. این محدوده برای تحلیلگران محافظه‌کار از اهمیت خاصی برخوردار است. به‌نظر می‌رسد قیمت، برای عبور از محدوده ۱۹۳۰ دلار به سمت پایین با مشکلاتی مواجه شود. بعد از این محدوده، مهم‌ترین منطقه‌ای که می‌تواند از کاهش بیشتر قیمت‌ها جلوگیری کند، محدوده ۱۷۹۳دلار است. شکسته شدن این محدوده به سمت پایین خصوصا با حجم زیاد نشانه نزولی است و ترس‌ها را نسبت به تشکیل یک روند نزولی میان‌مدت یا حتی بلند‌مدت افزایش می‌دهد. این محدوده برای تحلیلگران محافظه‌کار از اهمیت خاصی برخوردار است. قیمت، برای عبور از محدوده ۱۷۹۳دلار به سمت پایین با مشکلاتی فراوانی مواجه خواهد شد.

 

این مطلب برایم مفید است
2 نفر این پست را پسندیده اند