در مسیر صعودی این فلز محدوده‌های مقاومتی ۲.۱۱۵ دلار، ۲.۱۵۰ دلار و ۲.۱۷۵ دلار ممکن است مانع افزایش بیشتر قیمت‌ها شوند. فلز سرب اکنون در منطقه اشباع خرید قرار دارد، این منطقه، ناحیه‌ای است که بعد از چند روز متوالی افزایش قیمت در آن قرار می‌گیرد. حضور در این منطقه به خودی خود باعث کاهش قیمت‌ها نخواهد شد ولی خریداران را محتاط می‌کند و احتمال کاهش قیمت را بالا می‌برد. در صورتی که فلز سرب به هر دلیلی از جمله واکنش به حضور در منطقه اشباع خرید یا واکنش به یکی از مقاومت‌های یاد شده مسیر کاهش قیمت را در پیش بگیرد، محدوده‌های حمایتی ۱.۹۹۰ دلار، ۱.۹۳۰ دلار و ۱.۸۶۵ دلار، می‌توانند از کاهش بیشتر قیمت‌ها جلوگیری کنند که به آنها حمایت می‌گوییم. همچنین محدوده خط روند صعودی نیز منطقه حمایتی مناسبی است.

بررسی سطوح مهم قیمتی

در صورت افزایش قیمت در کوتاه مدت، اولین منطقه‌ای که می‌تواند مانع از افزایش بیشتر قیمت‌ها شود، محدوده ۲.۰۳۰ دلار است. شکسته شدن این محدوده به سمت بالا خصوصا با حجم زیاد نشانه صعودی است و امید‌ها را نسبت به احتمال افزایش بیشتر قیمت‌ها بالا می‌برد. این محدوده برای تحلیلگران جسور از اهمیت خاصی برخوردار است. قیمت، برای عبور از محدوده ۲.۰۳۰ دلار به سمت بالا با مشکلات فراوانی مواجه خواهد شد. بعد از این محدوده، مهم‌ترین منطقه‌ای که می‌تواند از افزایش بیشتر قیمت‌ها جلوگیری کند، محدوده ۲.۱۷۵ دلار است. شکسته شدن این ناحیه به سمت بالا، امید‌ها را برای ادامه روند صعودی افزایش می‌دهد. این منطقه قیمتی برای تحلیلگران محافظه کار از اهمیت خاصی برخوردار است. به نظر می‌رسد قیمت، برای عبور از محدوده ۲.۱۷۵ دلار به سمت بالا با مشکلاتی مواجه شود.

در صورت کاهش قیمت‌ها، محدوده خط روند صعودی، می‌تواند نقش حمایتی داشته باشد. شکسته شدن این محدوده به سمت پایین نشانه نزولی نیست ولی روند صعودی را با مشکلاتی مواجه خواهد کرد و امید‌ها را نسبت به ادامه روند صعودی کاهش می‌دهد. این منطقه قیمتی برای تحلیلگران محافظه کار از اهمیت خاصی برخوردار است.

در صورت کاهش قیمت‌ها، اولین منطقه‌ای که می‌تواند مانع از کاهش بیشتر قیمت‌ها شود، محدوده ۱.۹۹۰ دلار است. شکسته شدن این محدوده به سمت پایین نشانه نزولی است و روند صعودی را با مشکلاتی روبه‌رو می‌کند. شکسته شدن این محدوده به سمت پایین، ترس‌ها را برای کاهش بیشتر قیمت‌ها افزایش می‌دهد. این محدوده برای تحلیلگران محافظه کار از اهمیت خاصی برخوردار است. به نظر می‌رسد قیمت، برای عبور از محدوده ۱.۹۹۰ دلار به سمت پایین با مشکلاتی مواجه شود. بعد از این محدوده، مهم‌ترین منطقه‌ای که می‌تواند از کاهش بیشتر قیمت‌ها جلوگیری کند، محدوده ۱.۸۶۵ دلار است. شکسته شدن این محدوده به سمت پایین خصوصا با حجم زیاد نشانه نزولی است و ترس‌ها را نسبت به تشکیل یک روند نزولی میان مدت یا حتی بلند مدت افزایش می‌دهد. این محدوده برای تحلیلگران محافظه کار از اهمیت خاصی برخوردار است. قیمت، برای عبور از محدوده ۱.۸۶۵ دلار به سمت پایین با مشکلات فراوانی مواجه خواهد شد.

 

این مطلب برایم مفید است
1 نفر این پست را پسندیده اند