در صورت افزایش قیمت‌ها، اولین منطقه‌ای که می‌تواند مانع از افزایش بیشتر قیمت‌ها شود، محدوده ۱۴.۸۰۰دلار است. شکسته شدن این محدوده قیمتی به سمت بالا، مخصوصا با حجم زیاد، نشانه صعودی است و امید‌ها را نسبت به افزایش بیشتر قیمت‌ها بالا می‌برد. قیمت برای عبور از محدوده ۱۳.۸۰۰دلار با مشکلاتی مواجه خواهد شد. در صورت ادامه روند صعودی، مهم‌ترین منطقه‌ای که می‌تواند مانع از افزایش بیشتر قیمت‌ها شود، محدوده ۱۵.۵۰۰دلار است. شکسته شدن این محدوده مقاومتی به سمت بالا، امید‌ها را برای ادامه روند صعودی افزایش می‌دهد. این محدوده برای تحلیلگران محافظه‌کار از اهمیت خاصی برخوردار است. قیمت، برای عبور از محدوده قیمتی ۱۵.۵۰۰ دلار به سمت بالا با مشکلات فراوانی مواجه خواهد شد.

در صورت کاهش قیمت فلز نیکل، محدوده خط روند صعودی می‌تواند نقش حمایت را ایفا کند. شکسته شدن این محدوده به سمت پایین مخصوصا با حجم زیاد نشانه نزولی خواهد بود و ترس‌ها را نسبت به پایین رفتن قیمت‌ها افزایش می‌دهد. محدوده خط روند صعودی برای تحلیلگران محافظه‌کار از اهمیت خاصی برخوردار است.

در صورت کاهش قیمت‌ها، اولین منطقه‌ای که می‌تواند مانع از افزایش بیشتر قیمت‌ها شود، محدوده ۱۳.۸۵۰دلار است. شکسته شدن این محدوده حمایتی به سمت پایین نشانه نزولی نیست ولی ترس‌ها را برای تشکیل روند نزولی افزایش می‌دهد. این محدوده برای تحلیلگران محافظه‌کار از اهمیت خاصی برخوردار است.

در صورت شکسته شدن خط روند صعودی، مهم‌ترین منطقه‌ای که می‌تواند مانع کاهش بیشتر قیمت‌ها شود، محدوده ۱۳،۴۰۰ دلار است. شکسته شدن این محدوده حمایتی به سمت پایین خصوصا با حجم زیاد نشانه نزولی است و ترس‌ها را برای تشکیل روند نزولی افزایش می‌دهد، این منطقه برای تحلیلگران محافظه‌کار از اهمیت خاصی برخوردار است. به نظر می‌رسد قیمت، برای عبور از محدوده قیمتی ۱۳.۴۰۰ دلار به سمت پایین با مشکلات فراوانی مواجه شود.

 

این مطلب برایم مفید است
2 نفر این پست را پسندیده اند