محدوده ۲،۴۰۰ تا ۲،۴۵۰۰ دلار، محدوده ۲،۵۵۰ و محدوده ۲،۶۳۰ دلار را می‌توان به‌عنوان قیمت‌های مهم مقاومتی در چند هفته آینده در نظر داشت. در صورتی که قیمت به هر دلیلی از جمله واکنش به محدوده‌های مقاومتی یا عکس العمل به حضور در منطقه‌ای که بعد از چند روز افزایش قیمت تقریبا متوالی به آن می‌رسد و به آن منطقه اشباع خرید می‌گویند (در حال حاضر در مرز این منطقه قرار داریم)، مسیر کاهش را در پیش گرفت، علاوه بر محدوده‌های حمایتی ۲،۲۰۰ دلار، ۲،۰۹۵ دلار و ۱،۹۹۰ دلار، محدوده خط روند صعودی کوتاه‌مدت و بلند مدت و محدوده خط روند نزولی بلندمدت شکسته شده می‌توانند مانع کاهش بیشتر قیمت‌ها شوند. به این سطوح قیمت، حمایت می‌گوییم.

روند کوتاه‌مدت – صعودی

در صورت افزایش قیمت‌ها در کوتاه‌مدت، اولین منطقه‌ای که می‌تواند مانع کاهش بیشتر قیمت‌ها شود، محدوده ۲۴۰۰ دلار است. شکسته شدن این محدوده به سمت بالا امید‌ها را نسبت به افزایش بیشتر قیمت‌ها بالا می‌برد. این محدوده برای تحلیلگران محافظه‌کار از اهمیت خاصی برخوردار است. به نظر می‌رسد قیمت، برای عبور از محدوده قیمتی ۲،۴۰۰ دلار به سمت بالا با مشکلاتی مواجه شود. عبور از محدوده قیمتی ۲،۴۵۰ دلار می‌تواند نشانه صعودی باشد.

در صورت کاهش قیمت فلز روی، محدوده خط روند صعودی کوتاه‌مدت، می‌تواند نقش حمایتی مناسبی داشته باشد. شکسته شدن این محدوده به سمت پایین نشانه نزولی نیست ولی ترس‌ها را برای تشکیل یک روند نزولی کوتاه‌مدت افزایش می‌دهد. محدوده خط روند کوتاه‌مدت برای تحلیلگران جسور از اهمیت خاصی برخوردار است.

در صورت کاهش قیمت‌ها در کوتاه‌مدت، اولین منطقه‌ای که می‌تواند مانع کاهش بیشتر قیمت‌ها شود، محدوده  ۲،۲۰۰ دلار است. شکسته شدن این محدوده به سمت پایین خصوصا با حجم زیاد نشانه نزولی نیست ولی روند صعودی را با مشکلاتی مواجه می‌کند و ترس‌ها را نسبت به کاهش بیشتر قیمت‌ها افزایش می‌دهد. این منطقه برای تحلیلگران محافظه‌کار از اهمیت خاصی برخوردار است. به نظر می‌رسد قیمت، برای عبور از محدوده قیمتی ۲،۲۰۰ دلار به سمت پایین با مشکلاتی مواجه شود.

روند میان‌مدت – صعودی

در صورت ادامه روند صعودی میان‌مدت مهم‌ترین منطقه‌ای که می‌تواند مانع افزایش بیشتر قیمت‌ها شود، محدوده  ۲،۵۵۰ دلار است. شکسته شدن این محدوده به سمت بالا، امید‌ها را برای ادامه صعود قیمت‌ها افزایش می‌دهد.

در صورت کاهش قیمت فلز روی، محدوده خط روند صعودی میان مدت، می‌تواند نقش حمایتی پرقدرتی داشته باشد. شکسته شدن این محدوده به سمت پایین نشانه نزولی خواهد بود و ترس‌ها را برای تشکیل یک روند نزولی میان‌مدت افزایش می‌دهد. محدوده خط روند میان‌مدت برای تحلیلگران محافظه‌کار از اهمیت خاصی برخوردار است. در صورت شکسته شدن روند صعودی میان‌مدت، مهم‌ترین منطقه‌ای که می‌تواند مانع کاهش بیشتر قیمت‌ها شود، محدوده ۱،۹۹۰ دلار است. شکسته شدن این منطقه به سمت پایین، ترس‌ها را برای ادامه کاهش قیمت‌ها افزایش می‌دهد. این محدوده برای تحلیلگران جسور از اهمیت خاصی برخوردار است. به نظر می‌رسد قیمت، برای عبور از محدوده ۱،۹۹۰ دلار به سمت پایین با مشکلاتی مواجه شود.

روند بلندمدت – نزولی شکسته شده

شکسته شدن محدوده خط روند نزولی بلند‌مدت، به سمت بالا نشانه صعودی بود و امید‌ها را نسبت به ادامه افزایش قیمت‌ها بالا می‌برد. این محدوده برای تحلیلگران محافظه‌کار از اهمیت خاصی برخوردار است. این محدوده می‌تواند در آینده نقش حمایتی خوبی داشته باشد.

 

این مطلب برایم مفید است
5 نفر این پست را پسندیده اند