در چند هفته آینده قیمت گوشت می‌تواند اهداف قیمتی بالاتری مثل محدوده ۱۱۸ دلار را دنبال ‌کند که چهار محدوده ممکن است مانع رسیدن به این هدف قیمتی شوند که به آنها مقاومت می‌گوییم. محدوده ۴/ ۱۰۴ دلار، محدوده ۷/ ۱۰۶ دلار، محدوده ۳/ ۱۰۹ دلار و محدوده ۱/ ۱۱۵ دلار را می‌توان به‌عنوان اعداد مهم حمایتی حرکت قیمت در چند هفته آتی در نظر داشت. البته محدوده ۵/ ۱۱۲ دلار را نیز می‌توان به‌عنوان منطقه مقاومتی با قدرت کمتر در نظر داشت.

روند کوتاه‌مدت- صعودی شکسته شده

در صورت کاهش قیمت ها، اولین منطقه‌ای که می‌تواند مانع کاهش بیشتر قیمت‌ها شود، محدوده ۷/ ۹۹ دلار است. شکسته شدن این محدوده به سمت پایین، روند صعودی تشکیل شده در میان‌مدت را با اختلال مواجه می‌کند. این منطقه برای تحلیلگران محافظه‌کار از اهمیت خاصی برخوردار است. به نظر می‌رسد قیمت، برای عبور از این محدوده قیمتی به سمت پایین با مشکلات فراوانی مواجه شود و ایفای نقش حمایتی امید‌ها را در میان سرمایه‌گذاران برای افزایش قیمت‌ها افزایش می‌دهد. در صورت افزایش قیمت، محدوده خط روند نزولی کوتاه‌مدت شکسته شده می‌تواند نقش مقاومتی داشته باشد. محدوده خط روند نزولی کوتاه‌مدت برای تحلیلگران محافظه‌کار از اهمیت خاصی برخوردار است.

روند میان‌مدت- صعودی

در صورت افزایش قیمت‌ها در میان‌مدت، مهم‌ترین منطقه‌ای که می‌تواند مانع افزایش بیشتر قیمت‌ها شود، محدوده ۱/ ۱۱۵ دلار است. شکسته شدن این محدوده به سمت بالا خصوصا با حجم زیاد نشانه صعودی است و امید‌ها را نسبت به تشکیل روند صعودی ادامه‌دار افزایش می‌دهد. این محدوده برای تحلیلگران محافظه‌کار از اهمیت خاصی برخوردار است. قیمت، برای عبور از محدوده قیمتی ۱/ ۱۱۵ دلار به سمت بالا با مشکلات فراوانی مواجه خواهد شد. در صورت کاهش قیمت‌ها، محدوده خط روند صعودی می‌تواند نقش حمایتی قدرتمندی داشته باشد. شکسته شدن این محدوده به سمت پایین نشانه نزولی خواهد بود و امید‌ها را برای افزایش بیشتر قیمت‌ها بسیار کم خواهد کرد. محدوده خط روند نزولی میان‌مدت برای تحلیلگران محافظه‌کار از اهمیت خاصی برخوردار است. در صورت کاهش قیمت‌ها، مهمترین منطقه‌ای که می‌تواند مانع کاهش بیشتر قیمت‌ها شود، محدوده ۳/ ۹۶ دلار است. شکسته شدن این محدوده قیمتی به سمت پایین خصوصا با حجم زیاد نشانه نزولی نخواهد بود ولی ترس‌ها را برای احتمال اصلاح قیمت‌ها بالا می‌برد. این منطقه برای تحلیلگران محافظه‌کار از اهمیت خاصی برخوردار است. قیمت، برای عبور از محدوده ۳/ ۹۶دلار به سمت پایین با مشکلات فراوانی مواجه خواهد شد.

روند بلند‌مدت- نزولی شکسته شده

در صورت کاهش بیشتر قیمت محدوده خط روند نزولی بلند‌مدت شکسته شده می‌تواند نقش حمایتی قدرتمند داشته باشد. شکسته شدن این محدوده به سمت بالا نشانه صعودی بود و سرمایه‌گذاران را به تشکیل روند صعودی میان‌مدت امیدوار کرد. محدوده خط روند نزولی بلند‌مدت برای تحلیلگران محافظه‌کار از اهمیت خاصی برخوردار است.

 

این مطلب برایم مفید است
0 نفر این پست را پسندیده اند